måndag 16 februari 2015

Biblioteksdagarna 2015

Biblioteksdagarna äger i år rum i Skåne, närmare bestämt 6- 7 maj 2015, i  AF-borgen i Lund, men redan den 5/5 tjuvstartar konferensen med olika studiebesök, seminarier och mingel på Lunds stadsbibliotek.

Biblioteksdagarna  arrangeras av Svensk biblioteksförening i samarbete med Lunds universitets bibliotek, Lunds stadsbibliotek och Kultur Skåne/Region Skåne. Nu är programmet för biblioteksdagarna i Lund klart och finns på Svensk biblioteksförenings hemsida: http://www.biblioteksforeningen.org/biblioteksdagarna/

I det digra programmet kan vi till exempel tipsa om följande:

Frukost med expertnätverket för meröppna bibliotek
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för meröppna bibliotek
vänder sig till dig som representerar bibliotek, där man startat eller planerar att starta meröppen verksamhet, eller dig som är intresserad av meröppna bibliotek ur ett utvecklingsperspektiv.
Hösten 2014 genomfördes en forskningsstudie kring meröppna bibliotek vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet med forskningsbidrag från Kultur Skåne/Region Skåne. Syftet med studien är att undersöka vilka konsekvenser meröppen biblioteksverksamhet ger för folkbibliotek, dels utifrån verksamhetsformens roll i och koppling till närsamhället och dels vilka konsekvenser verksamhetsformen kan ha på yrkesrollen som bibliotekarie. I samband med Biblioteksdagarna i Lund vill vi hälsa alla intresserade välkomna till en nätverksträff kring meröppna bibliotek. Under nätverksträffen kommer studien att presenteras och diskuteras.Folkbiblioteken som kulturhus
Utvecklingen inom områdena kultur, information och lärande utmanar folkbibliotekens traditionella roll. Samtidigt innebär den nya möjligheter för biblioteken att utvecklas till moderna arenor för kultur, delaktighet och eget skapande samt att stärka sin roll i lokalsamhället. Utvecklingen av folkbiblioteken som kulturhus är beroende av det lokala sammanhanget och sker i samspel med användaren och andra aktörer.
Kultur Skåne har bland annat med stöd från Statens kulturråd finansierat ett tjugotal projekt vid folkbiblioteken i Skåne kring folkbiblioteken som kulturhus. Några av projekten har följts av forskare från Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Forskarrapporten och projekten visar på kulturhustanken som en intressant möjlighet för folkbiblioteken. Seminariet belyser strategiskt och praktiskt utvecklingsarbete kopplat till teori och forskning. Medverkar gör representanter från folkbiblioteken i Skåne, Institutionen för kulturvetenskaper och Kultur Skåne.

Hiphop som demokrati- och bildningsverktyg
Johan Söderman, biträdande professor i musikpedagogik, är intresserad av folkbildning, föreningsliv, sociala rörelser samt pedagogiska implikationer på musikliv och ungdomskultur. Söderman är ledamot i Folkbildningsrådets styrelse och huvudredaktör för den utbildningsvetenskapliga tidskriften Educare. Johan Söderman har bland annat gjort en studie för att synliggöra unga och unga vuxnas förhållningssätt till studieförbundens hiphop-verksamheter ur ett läs- och skrivfrämjande perspektiv. Undersökningen tar sin utgångspunkt i det fokusmål som formulerats för läs-och skrivfrämjande, litteratur och demokrati.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar