torsdag 5 februari 2015

Forskningsstudie, seminarium och nätverksträff kring meröppna bibliotek

Forskningsstudie

Hösten 2014 genomfördes en kvalitativ studie om verksamhetsformen meröppna bibliotek och hur meröppna bibliotek bedrivs vid folkbibliotek i Skåne. Studien är gjord vid institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet med forskningsbidrag från Kultur Skåne.

Studien belyser hur meröppen biblioteksverksamhet får konsekvenser för lokalsamhällen och bibliotekariens yrkesroll och ställer bland annat frågor som: Hur uppstod verksamheten? Vad har förändrats sedan dess? Material från enkäter och intervjuer med bibliotekspersonal vid totalt nio folkbibliotek i Skåne med meröppen verksamhet, analyseras och kopplas till relevant forskning i en rapport:  "Meröppna bibliotek - en verksamhetsform för alla?

Rapportens författare konstaterar bland annat att den meröppna biblioteksverksamheten påverkar bibliotekariens yrkesroll på sätt som kan uppfattas som både möjligheter och hot samt att meröppet är en verksamhetsform som besitter stor potential för lokalsamhällets medborgare och för folkbibliotek att utveckla sin samhälleliga relevans. 

Seminarium 18/3

18/3 kommer studien att presenteras på ett forskningsseminarium på Institutionen för kulturvetenskaper, kl   12:15 - 14:00  

Gabriella Johansson och Emelie Lindberg arbetade med projektet och Johanna Rivano Eckerdal var projektledare och under seminariet presenterar de rapporten från studien. Seminariet är öppet för alla och föranmälan kan göras till johanna.rivano_eckerdal@kultur.lu.se

Läs mer om seminariet i Lunds universitets kalendarium: Forskarseminarium i biblioteks- och informationsvetenskap

Nätverksträff

Studien kommer också att presenteras på en nätverksträff för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för meröppna bibliotek, på Biblioteksdagarna i Lund 2015. Så här presenteras nätverksträffen i programmet för Biblioteksdagarna :

Frukost med expertnätverket för meröppna bibliotekSvensk biblioteksförenings expertnätverk för meröppna bibliotek vänder sig till dig som representerar bibliotek, där man startat eller planerar att starta meröppen verksamhet, eller dig som är intresserad av meröppna bibliotek ur ett utvecklingsperspektiv.
Hösten 2014 genomfördes en forskningsstudie kring meröppna bibliotek vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet med forskningsbidrag från Kultur Skåne/Region Skåne. Syftet med studien är att undersöka vilka konsekvenser meröppen biblioteksverksamhet ger för folkbibliotek, dels utifrån verksamhetsformens roll i och koppling till närsamhället och dels vilka konsekvenser verksamhetsformen kan ha på yrkesrollen som bibliotekarie. I samband med Biblioteksdagarna i Lund vill vi hälsa alla intresserade välkomna till en nätverksträff kring meröppna bibliotek. Under nätverksträffen kommer studien att presenteras och diskuteras.

Anmäl er gärna till nätverket via  Svensk biblioteksförenings hemsida


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar