fredag 21 november 2014

Tillgänglighet framför allt!Om olika sätt att öka tillgången till tryckt information och litteratur för personer med funktionsnedsättning

Förra veckan deltog jag i Svenska Daisykonsortiets årliga konferens ”Tillgängligheten framför allt!”. Det var första gången för mig till skillnad från de flesta deltagare som brukar besöka konferensen varje år. Som relativ ny på tillgänglighetsområdet fick jag en bra överblick om vad som pågår, både i teori och i praktik. Ärligt talat hade jag som bibliotekarie inte kommit längre att lada ned böckerna för mina låntagare med Legimus app. Tillgänglighet är så mycket mer!
En kort intryck av dagen.
Markus Gylling gav en lägesrapport om EPUB3, som har utifrån tillgänglighetsperspektiv flera fördelar. Läsaren får möjlighet att ta del av texten på olika sätt, t.ex. som uppläst text eller med punktskriftdisplayer. Vidare är det möjligt att lägga till ljud, rörlig bild och interaktiva inslag.
Torbjörn Lundgren och Kerstin Ivarsson Ahlstrand berättade om sina erfarenheter med projekt Begripsam. Det är ett projekt vars syfte är att hitta lösningar för människor med olika diagnoser och med olika förutsättningar för att kunna ta del av information i dagens komplexa samhälle. En grupp personer med bl.a. dyslexi, ADHD, autism, asperger och utvecklingsstörning har under projektets tid fått möjlighet att definiera sina egna specifika behov och utifrån sina erfarenheter medverka vid utvecklingen av nya metoder.
Jag blev entusiastisk för en Ipadd kurs med tillgänglighetsappar som Kultur i Väst har utvecklat för bibliotekarier, assistenter och läs- och skrivtekniker. Det bästa med det hela är att kursen fortfarande finns fritt tillgängligt för alla på nätet. Kolla in den på http://www.kulturivast.se/tillganglighet/distansutbildning-i-tillganglig-it-2014

Anna-Klara Ehn Ericson, bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek gav oss något att fundera över när hon redovisade erfarenheter från ett kompetensutvecklingsprojekt (inom KUB) kring talböcker och bemötande. Genom att betrakta bemötande som en kompetensfråga blev personalen medveten om problematiken i sitt arbete med barn som har läsnedsättningen. Projektet resulterade bl.a. i en omorganisation och kompetensutveckling där personalen lärde sig allt kring talboksnedladdning.

Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM avslutade dagen med att ge mer information om MTM som den 1 januari 2015 övertar ansvar för Centrum för lättläst. Det finns många fördelar med att all verksamhet för människor med läsnedsättning kommer att finnas under samma tak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar