tisdag 18 november 2014

Träff i mångspråksnätverket 13/11


Som vi berättade på mångspråksdagen i Landskrona i september kommer vi på Kultur Skåne att fortsätta att stödja arbetet kring mångspråkig biblioteksverksamhet på lite olika sätt framöver. Ett sätt är att arrangera nätverksträffar. Syftet med träffarna är att diskutera och utbyta erfarenheter kring mångspråkig biblioteksverksamhet, med utgångspunkt från det arbete som görs av er på kommunbiblioteken i Skåne.

13/11 deltog cirka 15 personer från bibliotek i Skåne som på olika sätt arbetar med  utveckling av sina respektive biblioteks mångspråkiga verksamhet, antingen i något av de fyra mångspråksprojekt som just nu pågår med stöd av Region Skåne eller som fortsätter det arbete som påbörjats inom projekt som avslutades tidigare i år eller på som på andra sätt arbetar aktivt med mångspråksfrågor.


Fokus för denna nätverksträff  var barn och unga och med utgångspunkt ifrån Anna Gustafsson Chens bok: Utmaning och inspiration, Internationella biblioteket 2011, diskuterade vi hur vi på biblioteken kan arbeta för utveckla biblioteksverksamheten just för barn och unga med andra modersmål än svenska.

 Ett tips från Anna Gustafsson Chens bok är att vara uppmärksam också från vilka länder man köper in, inte bara utifrån språk, samt att fundera lite kring vilken bild barnen får av sitt hemland eller hemspråk utifrån bibliotekets bestånd. Hon pekar också på samarbete över kommungränserna som en möjlighet att utveckla bibliotekens bestånd och arbete med mångspråkiga medier.

Det blev också tid för erfarenhetsutbyte kring arbetet med mångspråkig biblioteksverksamhet och ett generöst delande av tips och idéer.Tips på inköpskanaler från Ängelholm:
Här kommer några inköpsställen som Ängelholms bibliotek / Barn och unga har använt och som de tycker fungerar bra:


IBs hemsida har också en omfattande lista med olika inköpskanaler, som kan filtreras efter språk:
http://interbib.se/sv/for-bibliotek/inkopsstallen

Botkyrka internationella bokmässa äger rum 23-25 april 2015:
"Bibliotek Botkyrka bjuder in till tre dagar med fokus på litteratur och berättelser från hela världen, översättning och pedagogik.Lyssna på och delta i samtal om poetiska uppror, mänskliga rättigheter, makt, drömmar, litterära flykter och exil. Det är en styrka att äga flera språk."

Vi på Kultur Skåne håller på att undersöka möjligheterna för deltagare i det mångspråkiga nätverket att åka tillsammans till bokmässan i vår.

Ett annat tips från nätverksträffen är Peter Björkmans (från just Botkyrka biblioteken) paper till konferensen Mötesplats Borås: Folkbibliotekens uppdrag med avseende på litteracitet och flerspråkighet hos kortutbildade vuxna med svenska som andraspråk.


Nästa träff för mångspråksnätverket, på temat tillgängliggörande, blir (preliminärt) 12/2 2015 på Rosengårdsbiblioteket.

Duo-gruppens nästa möte i december kommer mångspråkig biblioteksverksamhet för barn och unga att stå i fokus. 

2 kommentarer:

 1. Bra tänkt, många människor behöver tillgång till böcker på sitt modersmål, MEN se till att det finns lämpliga handböcker och språkkurser på biblioteken för nyanlända som ska lära sig svenska.

  SvaraRadera
 2. Här kommer några exempel på handböcker som nyanlända kan ha nytta av:
  POLSKA
  http://merlin.pl/Szwedzki-Krok-dalej_Edgard/browse/product/1,771856.html
  http://merlin.pl/Szwedzki-nie-gryzie_Edgard/browse/product/1,1075343.html
  RYSKA
  http://ruslania.com/books/42005/svenska-shvedskij-jazyk-intensivnyj-kurs-izd-2-e-ispr-dop
  http://ruslania.com/books/177737/kortfattad-svensk-tematisk-ordbok
  TURKISKA
  https://www.ferdosi.com/book/detail/10021469
  PERSISKA
  https://www.ferdosi.com/book/detail/10021474
  TIGRINIA
  https://www.ferdosi.com/book/detail/10021475
  För invandrare bosatta i Sverige sedan länge finns det förstås skickliga distributörer som importerar litteratur på beställning. Av egen erfarenhet vet jag att man har flera olika perioder i sitt exilliv. Skön- eller facklitteratur läser man under sin första tid i Sverige dvs innan man har lärt sig svenska. När man har blivit säkrare på svenska, släpper man sitt hemspråk. Har man barn vill man läsa sagor på modersmålet. Det dröjer dock lite innan man återvänder till vuxenlitteratur.

  SvaraRadera