fredag 21 november 2014

Förstudien "Läsfrämjande insatser i sex län"


Region/länsbiblioteken i Skåne, Halland, Jönköping, Blekinge, Kronoberg och Kalmar har fått
300 000 kronor från Kulturrådet för en gemensam inventering och analys av de läsfrämjande insatser som folkbiblioteken inom dessa regioner deltar i – både för vuxna och barn.

Projektet inleddes i våras och presenterades bland annat på vårt läsfrämjandeseminarium 28/3 då projektledare Ann Wiklund berättade om projektet. Inventeringsarbetet skedde under våren, 27 av 33 skånska kommuner skickade in exempel på projekt eller andra läsfrämjande insatser som gjorts 2011-2013. Under hösten har materialet analyserats av forskaren Catharina Schmidt, som disputerade 2013 med Att bli en sån som läser - barns menings- och identitetsskapande genom texter.

Förstudien kommer att vara klar i början av 2015 och är tänkt som en utgångspunkt för framtida insatser. På en konferens den 26/2 kommer förstudiens resultat att presenteras. Förutom Catarina Schmidts analys hoppas vi på att få veta mer om Kulturrådets forskningsöversikt kring läsfrämjande och några av de exempel på läsfrämjandeinsatser som skickats in från biblioteken i de län/regioner som deltagit.


Catarina medverkade också på tisdagens Författardag i Hässleholm som organiserades av samma grupp av läns/regionbibliotek. Hon talade bl a om att barn lämnas ensamma med sina läsupplevelser och funderade på hur man organiserar samtal kring läsning.
250 bibliotekarier (från skola och folkbibliotek) och en hel del lärare fanns i publiken.


Catharina intervjuades också för P4 Radio Kristianstad och ni kan höra henne här .
Torsten Bengtsson som är Jönköpings läns egen läsambassadör intervjuades också.

Karin Ohrt & Kristina EldingInga kommentarer:

Skicka en kommentar