onsdag 9 april 2014

SKI-projektet och muséernas arbete med mångspråksfrågor

projektmötet häromveckan, för de bibliotek som just nu arbetar i något av mångspråksprojekten  medverkade Birgitta Petrén, chef för Pedagogiska enheten vid Malmö muséer  och berättade om om SKI-projektet (Språk, kultur, identitet) och muséernas arbete med mångspråksfrågor. 

Arbetet är kopplat till Malmökommissionens slutsatser kring social hållbarhet och bygger på insikten om att man lär sig mer när man har roligt och att mycket lärande med fördel kan ske utanför klassrummet. Malmö museer har nu en tjänst som jobbar enbart med SKI (med extern finansiering) vilket ger muséet möjlighet att boka in grupper. Man har lite olika program för olika målgrupper, men Birgitta menar att har man en gång utformat ett program för en specifik målgrupp kan man med bara små förändringar utveckla det även för andra målgrupper. Birgitta berättar om en rad begrepp som deltagarna erövrat på ett lustfyllt sätt och att Malmö muséer genom projektet också blivit en mötesplats för personer från olika delar av staden.

Birgittas presentation följdes av en diskussion i gruppen kring hur erfarenheterna från muséernas arbete med mångspråk kan översättas till biblioteksverksamhet och vilka gemensamma nämnare det finns mellan biblioteks- och museiverksamhet på det här området. Det folkbildande uppdraget är en sådan gemensam nämnare, liksom att koppla samman vars och ens berättelser med de berättelser som finns i museet eller biblioteket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar