måndag 14 april 2014

Barnlitteratur - svensk och översatt

Årets Bokprovning av SBI konstaterat att andelen översatta barnböcker är den lägsta på 60 år och förändringen har skett de senaste åren. 2003 var fortfarande de översatta titlarna i majoritet. När förlagskrisen slog till 2009 drabbades de utländska författarna hårdare bland annat för att översättningen kan kosta upp till 100 000 för en tjockare textbok.
Svensk bokhandel har i sitt senaste nummer en lång och intressant artikel om detta - Blott Sverige svenska barnböcker har och även ledaren ägnades frågan.
Är det något vi skall oroa oss för? Eller är svenska barnböcker så mycket bättre att vi klarar oss utan översättningar?
På SBI talar man om att en ökad svensk dominans bidrar till en minskad kulturell mångfald och Matilda Wallin på Trasten är mycket kritisk till att de stora barnboksförlagen inte kan översätta ens en eller två titlar från områden i världen som sällan översätts. Nina Suatan på bokhandeln Bokspindeln svarar på frågan varför det är viktigt med mångfald. "Vi brukar trumma ut budskapet att vuxenförmedlare, alla som sätter en bok i händerna på barn, har ett ansvar att se till att barnen får ta del av olika berättelser och röster ... Den mångfalden är så berikande ... det gör hela din värld större"
En viktig barnbiblioteksfråga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar