torsdag 13 mars 2014

Folkbildningspropositionen Allas kunskap - allas bildning

Ny proposition för folkbildningen

Förra veckan presenterade regeringen folkbildningspropositionen Allas kunskap - allas bildning. För första gången ska folkbildningspolitiken få ett självständigt mål och folkhögskolan erkännas som en egen utbildningsform.

En ny modell för oberoende statlig utvärdering av folkbildningen föreslås. Statskontoret bör ges i uppdrag att genomföra en första samlad utvärdering av folkbildningen. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Myndigheten för kulturanalys bör förse Statskontoret med relevanta underlag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar