onsdag 12 mars 2014

Duo 2014


Duo-gruppens möte 2014-02-11
Deltog: Kristianstad:Magdalena Jeppsson,Emma Lang Åberg Burlöv:Joel Alskans,Katarina Tollbäck Eriksson Ystad: Lena Malmquist,Susanne Bolding (ersatte Lotta Orvarsson) Kultur Skåne:Maria Jacobsson, Ann Lundborg, Annelie Krell
Deltog ej: Ängelholm: Jonas Bolding, Kerstin Turesson

1.     Presentation av alla deltagarna.
Eftersom vi har nya deltagare i gruppen. Ystad ersätter Simrishamn i Skåne sydost. Katarina har blivit bibliotekschef och Emma har flyttat till Kristianstad och de ändrar därför sina roller i Duo-gruppen. Lottar Orvarsson var sjuk och ersattes av Susanne Bolding. 
Maria Jacobsson Kultur Skåne ger en bakgrund till varför gruppen startade och dess funktion.

  • Hur ska man tänka biblioteksutveckling med fokus barn och unga? Representanter från varje delregion sprider ut Duo informationen i den delregionala barnbiblioteksgruppen.
  • Det har visat sig svårt att nå ut med innehållet från Duo-gruppens sammankomster. Minnesanteckningar finns på BBM-bloggen men det har ändå varit svårt att känna sig delaktig. De gjordes en rapport i somras där det framkom att de som satt med i gruppen hade arbetat mer intensivt med barn och unga frågorna. De som inte ingår känner sig inte engagerade på samma sätt. Maria och Ann erbjuder sig att komma ut och samtal på delregionala Duo-möten.
  • Biblioteken som deltar i Duo-gruppen har uppmärksammat behovet av att prata barnbiblioteksfrågor.

2.     Anneli Krell - Hur kan man använda det digitala för barn och ung
Annelie utvecklare digital kultur presenterar den digitala strategin och den tillhörande handlingsplanen.Både strategi och handlingsplan finns på Kultur Skånes hemsida. Den digitala strategin gäller fram till 2015 samma tidsperiod som kulturplanen.
Projekt med bäring på barn och unga och digitalisering i Skåne 
  • I-pad sagor i Helsingborg 
  • Berättarpaletten, Oxie och Kristianstad 
  • Prång i Landskrona (äganderätten till Prång) 
  • Hitta en bra bok, Malmö stadsbibliotek 
  • Barns eget skapande samverkans projekt mellan museet och musik i Syd.

Magdalena tog upp upphovsrättsliga frågor kopplade till berättarpaletten och Prång. Magdalena ska åka till Jönköping och presentera projektet i Kristianstad. Innan det upphovsrättsliga är löst blir spridningen problematisk av både berättarpaletten och Prång.
Det är viktigt att sprida goda exempel erfarenheten från projekt. Med utgångspunkt från diskussionen en beslutades det att en konferens med fokus på goda exempel på digitala projekt med fokus barn och unga ska genomföras under våren 2014. Vi håller just nu på att boka datum och sätt programmet. Vi hoppas att vi ska få till en dag om digitalisering före sommaren.
 
Annelie informerade också om att det kommer att genomföras ett tematiskt möte för politiker i Skåne under hösten som anordnas av Kultur Skåne. Tematiskt möte angående digital kultur.
Vi diskuterade om att hålla Duo möten på något museum nästa gång för att bli inspirerande. Ett förslag var Skissernas museum.
Kultur Skåne har haft en ny omorganisation och arbetar närmare kulturarvet. Kan man dra nytta av museipedagogik i samarbete med biblioteken.
Samarbetet mellan museer och bibliotek. Genom Skapande skola har man umgåtts och en grund har skapats för att genomföra projekt tillsammans.
Det sista bibliotekschefsmötet för året kommer att samordnas med museicheferna den 28 november.
Många skolor tillhandahåller I-pad till elverena vilket innebär att trycket på folkbiblioteket ökar och kräver ett samtal med skolorna. Viktigt att prata med utbildningschefen om att skolorna upprättar egna avtal med e-bokleverantörerna.
Under mötet framfördes synpunkter på att MTMs hemsida är till för vuxna inte barnanpassad. Det finns en ingång för små barn men de är en besvikelse. Dyslektiker en ännu smalare grupp.

3.     Biblioteksplaner
Jag har sökt på barn i alla de skånska biblioteksplanerna och har fått en lista med utklipp med fokus på barn från biblioteksplanerna. Den har jag för avsikt att skicka ut till bibliotekschefer och barnbibliotekarier. Materialet är som förväntat mycket inriktat på läsfrämjande, relationen med skolan, kultur för barn och litteratur på andra språk.
Nästa bibliotekschefsmöte den 29 april kommer att fokusera på biblioteksplanerna.
Jag har uppdaterat listan med barnbibliotekarier och håller på att ändra på hemsidan. Det är en viktig lista att använda för att vidarebefordra information till barnbibliotekarierna så kontakt gärna mig om det är något som ändras.
Nästa Duo-möte kommer att äga rum den 15 maj och temat för mötet är barnen i biblioteksplanerna.

/Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar