torsdag 12 december 2019

Fem frågor till Ulrika Ahlberg om Dawit Isaak-biblioteket

Ulrika Ahlberg är bibliotekarie på enheten för dokumentation och yttrandefrihet på Stadsarkivet i Malmö. Vi ställde fem frågor till Ulrika om det nya yttrandefrihetsbiblioteket som fått sitt namn efter den fängslade svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak.

Ulrika, vad är ett yttrandefrihetsbibliotek?
Vårt yttrandefrihetsbibliotek ska belysa frågor som rör yttrandefrihet i allmänhet och konstnärlig frihet i synnerhet. Biblioteket ska förvärva, tillgängliggöra och förmedla medier skapade av författare och andra konstnärer som på grund av hot och förtryck förhindras uttrycka sig, utöva sitt yrke eller sitt konstnärskap, samt medier inom området mänskliga rättigheter med fokus på yttrandefrihetsfrågor.

Hur väljer du ut vad som ska köpas in till biblioteket?
Urval av titlar skrivna av hotade författare baseras inte i huvudsak på innehåll eller genre utan huruvida upphovspersonen fått utstå hot och förtryck på grund av sitt arbete eller konstnärskap. På facksidan vill vi ha ett djup och en bredd inom tematiken, samlingen ska vara intressant och användbar både för studenter och forskare och för en intresserad allmänhet. Vi köper även in böcker för barn och unga.

Titlarna hittar jag genom omvärldsbevakning, samarbetspartners som Svenska PEN och ICORN, tips från kollegor och malmöbor. Jag har också hjälp av olika medieleverantörer och förlag.

När det gäller titlar av fristadsförfattare och andra i samma situation försöker jag hitta titlar både på originalspråk och i översättning till engelska och svenska, ibland även danska och norska.

Finns det några utmaningar när det gäller att få tag på litteratur?
Ja, många. De författare och andra skribenter och konstnärer vars titlar och verk vi vill köpa in till Dawit Isaak-biblioteket är spridda över hela världen, titlarna finns ofta inte att få tag i via de vanliga inköpskanalerna. Ofta handlar det om liten utgivning på bokmarknader det är svårt att få tillgång till. Ibland är stora delar av till exempel en författares arbete fast i det land hen tvingats lämna. Begränsad språkkunskap hos mig som inköpare är också ett hinder.

Kan allmänheten besöka biblioteket?

Absolut! Dawit Isaak-biblioteket är en del av Stadsarkivets publika verksamhet, öppet för allmänheten måndag till lördag och den som inte bor i Malmö ska kunna fjärrlåna våra medier till sitt eget bibliotek.

Vi vill gärna utveckla verksamheten i dialog med malmöborna och andra som besöker eller är intresserade av vår verksamhet.

Om du får drömma, vad är Dawit Isaak-biblioteket om fem år?

Då är Dawit Isaak i Malmö som hedersgäst på ett yttrandefrihetsseminarium som handlar om hur mycket bättre villkoren blivit för journalister, författare och konstnärer i världen de senaste fem åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar