måndag 13 maj 2019

Digidel i Båstad: Digitalt utanförskap + Baserat på verkliga problem + Samarbete= Digidel-aktivitet


Båstad kommun blev i november 2018 beviljade finansiering från Internetstiftelsen för att starta ett Digidel-center i kommunen. Tillsammans med 14 andra kommuner spridda runt om i Sverige. Intresset var enormt stort denna omgång; Internetstiftelsen fick in 50 ansökningar.

Jag och Annelie åker dit för att ta reda på mer. En vanlig torsdag i slutet av mars är det grått och gatorna är tomma. Långt ifrån det soldränkta, tennisintensiva centrum som man kanske främst förknippar kommunen med. Vi kommer lagom till lunch och det visar sig att det är få restauranger som är öppna. På huvudgatan ligger bokhandeln, vi går in i och ber om restaurangtips. Tacksamma över tips och lyriska över att detta är en bokhandel vi trivs i, går vi åter ut i det grå och letar upp restaurangen.

Mätta, nöjda och nyfikna kommer vi till kommunhuset och träffar projektledaren Fredrik Grubb.Fredrik Grubb, projektledare för införandet av Digidel i Båstad.
Foto: Region Skånes Kulturförvaltning
Digidel-aktivitet
”Vårt Digidel ska inte vara en fysisk plats utan olika Digidel-aktiviteter”, säger Fredrik Grubb, projektledare för att starta Digidel i Båstad.
Fredrik menar att de invånare som redan befinner sig i andra typer av utanförskap också löper större risk att hamna i ett digitalt utanförskap. Det är inte heller självklart att målgruppen finns på biblioteket. Därför ska all personal i kommunen vara delaktiga i att identifiera behov av och kunna ta initiativ till, att skapa en Digidel-aktivitet som är någon form av kompetensutveckling. 
 
De tre nyckelorden är; Digitalt utanförskap, Baserat på verkliga problem och Samarbete.
 
Digitalt utanförskap
Hos användaren identifierar man:
  • Hinder för att använda en digital tjänst
  • Brist på digital utrustning
  • Relevanta verktyg är okända
Baserat på verkliga problem
Anställd i kommunen:
  • Har daglig kontakt med kommunens invånare
  • Kan identifiera problem och hinder  
Samarbete
För att genomföra en Digidel-aktivitet:
Kompetensen finns inom kommunen, eller så tar man hjälp av externa aktörer
  
Koordinator och ombud
Fredrik berättar att man önskar en projektkoordinator för Digidel och att det på varje förvaltning ska finnas minst ett Digidel-ombud. 
När en anställd inom kommunen identifierar ett behov av kompetensutveckling, fyller den i en mall som Fredrik har skapat. Detta gör man antingen själv eller går till sitt Digidel-ombud. Därefter skickar man underlaget till koordinatorn, som kanske har fått in liknande behov från andra förvaltningar. Koordinatorn skapar en Digidel-aktivitet som någon med rätt kompetens i kommunen utför, eller en extern aktör.
 
Kompetenshubben
Idag finns det en fysisk plats på biblioteket som kallas Kompetenshubben. Dit kommer till exempel representanter från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan vid särskilda tidpunkter för att hjälpa användare med diverse frågor. Den fysiska platsen är inbjudande; under parasoller finns det några café-bord i avslappnad stil. En färgglad träpanel leder in till rummet där det finns datorer. Det har orangefärgade väggar med oljemålningar. Digidel-aktiviteter som behöver en fysisk plats ska erbjudas här. Biblioteket har också en större föreläsningssal om Digidel-aktiviteten behöver det. 
 
Ven-uppdraget och DigiLitt.kom
I det så kallade Ven-uppdraget önskar man att under två år halvera antalet arbetslösa inom gruppen utrikesfödda kvinnor. Många av dessa kvinnor har låg kunskap om, eller dålig tillgång till, de digitala resurser som Arbetsförmedlingen erbjuder. Arbetet med att höja den digitala kompetensen hos gruppen sker i Kompetenshubben. Detta är ett pilot-projekt inom Digidel i Båstad.
 
DigiLitt.kom (https://digilitt.se/) är ett annat intressant och pågående projekt som arbetar för att höja den digitala litteraciteten bland personal inom vård och omsorg. Digital litteracitet är i detta sammanhang ett paraplybegrepp för den kompetens, förståelse och inställning som behövs för att ta till sig och använda digitaliseringens möjligheter till nya arbetssätt och verktyg. Kommunförbundet Skåne har tillsammans med nio sydsvenska kommuner, där Båstad ingår, blivit beviljade 23 miljoner i bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra DigiLitt.kom. Det startade den 1 mars 2018 och pågår under två år. 
  
Otroligt nog spricker solen fram när vi väntar på bussen hem. Det var ett inspirerande besök och vi tar bland annat med oss insikten om att man kan införa Digidel i en kommun på så olika sätt! Vi fortsätter följa utvecklingen i Båstad med stort intresse.
 
/ Lena Arborelius

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar