fredag 6 april 2018

Varsågod - ett stort fång idéer!


 
På Stora utvecklingsdagen den 15/3 fanns ett idérum där alla som var på konferensen kunde komma med utvecklingsidéer för projekt. Här nedan kommer hela listan. Låna gärna!
 
Bjuda in att prova på att vara bibliotekarie för en dag

Programserie i samverkan med någon tidning eller journalisthögskola kring kontroversiella frågor

Lyfta socialt/politiskt engagemang på olika sätt, erbjuda ingångar till densamma (föreningar, grupper, engagerade individer) se kopplingen kunskap-engagemang

Bibliotek borde koppla på och anknyta till Blankspots projekt Verkliga Sverige

Källkritik

Folkbildning i vad ett bibliotek är

Diskussionscirklar med aktuella samhällsämnen, eventuellt bokcirklar med utgångspunkt från debattböcker

Samverka med det lokala föreningslivet

Dela din nördkunskap

Våga utreda folkbibliotekens förhållningssätt till skolorna och obefintliga skolbibliotek. Hur mycket skolbibliotek ska folkbiblioteken vara? Utred och ge direktiv regionalt och nationellt.

Bibliotekslekar för unga -litterära skattjakter –hitta boken – var hör boken hemma?

Nördklubbar på bibblan

Skaparbibbla för B&U

Temaveckor med minoritetsspråken för alla med riktade inbjudningar. Film, boksamtal, Quiz, Sagor, Högläsning osv

Ta och lyfta upp minoritetsgruppernas egna specialiteter i biblioteket

Utöka verksamheten kring språklabb, språkcafé och olika aktiviteter till fler språk, t ex tyska, svenska, spanska etc

Biblioteksvisningar för ganska nyanlända med språkstöd. Bygga en bro mellan denna grupp och biblioteket

HVB-bibbla på asylboende

Stället man vill vara på – Vad får oss att gå in på t ex ett visst café? Vad lockar in en? Hur kan vi på biblioteket locka in dem som inte tänkt gå in egentligen?

Tillgängliggör böcker på andra arenor än biblioteken. Sporthallar, transitboenden, jourhem, LSS-boenden. Möjliggör för dem som av olika anledning inte kan ta sig till biblioteken

Förflytta oss från producent till facilitator. Kommunicera i rummet att vi behöver besökarnas delaktighet för att tillsammans skapa vår verksamhet till ökad angelägenhet för fler

Robot med videosamtal med en bibliotekarie. Ökar tillgängligheten under meröppet. Du kan få ”personlig” service på ett områdesbibliotek så länge något annat bibliotek i kommunden har öppet.

Hitta arbetssätt för att utjämna den digitala klyftan

Digitalisera och tillgängliggöra lokalsamlingan i samarbete med museet och byalagen

Vad är biblioteket? Vilka tjänster finns? Måste jag vara tyst? Får barn komma själva? Vad kan bibliotekarien?

AI sorterar och sätter upp böcker. AI gör all bokhantering. Bibliotekspersonal utvecklar utåtriktad verksamhet.

VR-boktips, Välj en värld, Gå in i världen via VR-glasögon. Få boktips rekaterade till världen.

Boktipsrobot

Filmpedagogerna – Folkets bio - jobbar kring källkritik och Fake news

Digital delaktighet sprids via bokbuss i hela kommunen

MIK för äldre. IK för alla utbildningstillfällen. Mediepedagoger!

Mer poesi, ljud i hyllan, högläsning. Dagens dikt.

Förnya litteraturarrangemang, nå nya målgrupper genom innehållet, inte författarna i första hand.

Biblioteken ”lånar en författare med andra språk än svenska från Författarcentrum

”Shared reading” i alla åldrar

Barnbokssamtal med pyssel på arabiska

Biblioterapi

Bilderbokssamtal. Arabisktalande som bjuder in att berätta om svenska barnböcker på arabiska och svenska.

Läsande förebilder – personal läser tyst med barnen en halvtimme per dag på fast tid. Tvättstugeschema.

Möjliggöra att alla barn & unga ska få träffa en (minst) författare eller illustratör per år.

 Utveckla konceptet med författarbesök, t ex tematiskt med flera personer. Interaktera publiken mer. Koppla ihop med en tillhörande aktivitet, t ex skriva själv.

Läsaktiviteter med idrottsföreningar

Utveckla bokprovning i kombination med t ex choklateria eller ostprovning. Göra bokläsningen till en större upplevelse, se låntagaren som konsument.

Samtalscafé, bjuda in politiker

Fria e-böcker

Läshundsprojekt

Bok och film

Utbildning – vi utbildar varandra

Poesi-appar. Digitala kylskåpsmagneter att dela till biblioteken. Lek med språk och ta bort tröskel till litteratur och eget skrivande

Digitala läsecirklar med (slutna?) forum på nätet att dela länkar och klipp om det man läser och om författaren
 
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar