onsdag 1 november 2017

Nytt på området tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, kom nyligen med en forskningsöversikt, Användning av tillgängliga medier. Den ger en bra bild av den samlade forskningen kring hur de tillgängliga medier som myndigheten förmedlar används av dess målgrupper, medier som exempelvis talböcker, taldagstidningar och lättlästa böcker.
En mycket spännande faktor som lyfts fram i översikten är bristen på forskning som ställer frågor om hur tillgängliga medier hänger samman med social inkludering, delaktighet och egenmakt. Ur ett demokratiperspektiv är det väldigt intressant.
Även MTM:s framtidsstrategi 2018-2020 sätter användaren och läsningen i centrum:
"Med ledande kunskap och användaren i fokus främjar vi tillgänglig läsning i samhället. Det här är den strategiska inriktning som ska vara vår ledstjärna i verksamhetsplanering och dagligt arbete från 2018. Vi utvecklas från att övervägande vara en producerande verksamhet till att allt mera vara ett kunskapscentrum som främjar tillgänglig läsning."Det är ett perspektivskifte som kan göra myndighetens redan viktiga arbete än mer relevant i vår samtid. Den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna för själva anpassningen av materialet, och gör att allt fler tjänster och medier kan anpassas för fler målgrupper.


Inför valåret 2018 kan det vara bra att veta att den lättlästa sajten Alla väljare nu börjar fyllas med material, som även publiceras i den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor.
I januari kommer också en ny och uppdaterad upplaga av boken Valskola från LL-förlaget. Boken berättar lättläst om allt man behöver veta om olika val i Sverige. En del av materialet från boken publiceras löpande på Alla väljare.se.
I förra riksdagsvalet 2014 hade personer med intellektuell funktionsnedsättning det lägsta valdeltagandet, 43%. Totalt röstade 85,8% av befolkningen. Lite att jobba med där!


Ytterligare ett tips på något att hålla utkik efter är den nya taltidningsappen Akila, som riktar sig till seende personer och lanseras av MTM nästa år.
http://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/taltidningar/dagstidningen-som-taltidning/olika-satt-att-lasa-taltidningen/tidningslasaren-akila/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar