onsdag 1 november 2017

Fem frågor om projektet Digitala läslyftetSFI-klass i Bjuv som deltar i biblioteksprojektet Digitala läslyftet.
Fr.h: Vlora Sadriu, Ardian Sadriu,Vera Dittrich, Zsolt Fazekas, Nada Abo Rashed,
 Rayda Alkafeed, Lilian Amabel Laxdal, Hanna Jfeli,
Salma Mohamed, Zawi Shawish Jalal, Rashid Hadji, Hamzah Husari.
Sex kommuner inom Familjen Helsingborg arbetar just nu med ett projekt om digital inkludering och läsfrämjande för nyanlända, Digitala läslyftet. Projektet har fått bidrag för biblioteksutveckling från Region Skåne, inom ramen för det så kallade experimentspåret.
Vi ställde fem frågor om projektet till Malin Skön på biblioteket i Bjuv, en av kommunerna som är med:
Hur kom ni på idén till projektet Digitala läslyftet?
Vi ser ett behov av digital kunskap i vårt dagliga möte med vår målgrupp (nyanlända) på våra bibliotek. Risken är stor att många hamnar i ett digitalt utanförskap. Vi pratade med SFI-lärare som menade att datorundervisning inte ingår i kursplanen på SFI, samtidigt som det krävs ett visst användande i skolarbetet. Så föddes tanken om att arbeta läsfrämjande med det digitala som verktyg.
Berätta vad ni gör i projektet!
De kommuner som deltar jobbar utifrån en gemensam grund men anpassat efter egna förutsättningar. Vi har köpt in filmade
boktips (för projektpengar) från ett par författare som skriver lättläst. Dessa ligger ute på vår hemsida. Tanken är att eleverna ska bli inspirerade till läsning och kanske också att själva göra egna filmade boktips någon gång. Eleverna väljer en bok av dessa som de vill läsa. Boken lånas som e-bok från vår hemsida till telefon/dator/läsplatta. På så sätt blir alla bekanta med lånekort, pinkod, hemsidan, nedladdning av e-böcker mm. Klassen läser boken och diskuterar tillsammans med oss på den digitala plattform (blogg, Facebook, eller Instagram) som lärare/bibliotekarie startat upp. Tanken är att även komma in på källkritik och informationssökning kopplat till boken. Några bibliotek kommer även att har författarbesök av aktuell författare.
Vad tycker ni själva är mest spännande med projektet?
Det är spännande att vi själva också är nybörjare på att till exempel blogga och att konversera digitalt. Det är en utmaning och vi lär oss tillsammans! Och hur kommer diskussionerna att se ut på bloggen? :)

Har ni stött på några hinder? Berätta!
Det finns ett tekniskt hinder och det finns ett språkligt hinder. Alla har olika telefoner och tekniken kan strula av många olika skäl. Språkligt är det komplicerat att förklara pinkod, Adobe id, läsappar, inloggningar och så vidare.
Vad hoppas ni att projektet ska leda till?
Vi hoppas att våra deltagare (och vi bibliotekarier och lärare!) ska känna oss mer bekväma digitalt: att söka, skriva, filma, vara källkritiska, logga in på bibliotekets hemsida och ladda ner böcker mm. Att de är något de kan ha nytta av i framtiden. Och visa på att det är roligt att läsa och hur man kan fördjupa sin läsupplevelse.

Författarnas boktips:
https://www.bibliotekfh.se/l%C3%A4ttl%C3%A4st?refId=JrPBhR&culture=sv

2 kommentarer:

  1. Hej

    Jag heter Zsolt Fazekas och är undervisande lärare i detta projekt. Vi på komvux Futurum stegar kraftigt mot att digitalisera våra elever med Google Chrome datorer och G-suite. När jag och Malin S kom på idén att ansöka om bidraget för digitaliseringen låg vi rätt i tiden med att hjälpa våra elever/nysvenska medborgare här i Bjuvs kommun. Samarbetet mellan Komvux Futurum sfi och biblioteket i Bjuv fungerar förträffligt bra. Eleverna tycker om projektet. Grundtanken var att vi skulle läsa två sidor om dagen. I dagsläget är vi uppe i två kapitlen i veckan!! En av eleverna uttryckte sig enligt följande.

    "Jag tackar Sverige för att jag har börjat att läsa. För första gången i mitt liv har jag läst en hel bok."

    SvaraRadera