fredag 20 oktober 2017

Metoder i fokus på träff för projektaktiva

I onsdags träffades drygt 40 personer som arbetar i 16 olika biblioteksutvecklingsprojekt för en dag om metodutveckling hos oss på Region Skåne. Läs mer om projekten här.
Alla gjorde kortpresentationer och lägesrapporter från sina projekt, och vi fick också lyssna på
Cecilia Gärdén, konsulent på Kultur i Väst och tidigare forskare på bibliotekshögskolan i Borås, som föreläste om hur man utvecklar metoder och nya arbetssätt genom att arbeta i projekt.
Det workshoppades ordentligt också - på bilderna nedan diskuterar grupperna centrala begrepp i projekten, och vad man egentligen menar med dem - som till exempel delaktighet, samverkan och digital inkludering. De tipsade varandra om olika metoder för kunskapsdelning under projekten och funderade också över dokumentation, spridning och förankring av projektresultat.
Dagen om metodutveckling är ett led i Region Skånes arbete att främja kunskapsdelning mellan projektaktiva bibliotek. De projektaktiva som deltog arbetar alla i projekt som har fått biblioteksutvecklingsmedel från Region Skåne under 2017.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar