måndag 18 september 2017

Hur bidrar biblioteken till en demokratiserad digitalisering?
I förra veckan presenterades omvärldsrapporterna till den nationella biblioteksstrategin, se tidigare blogginlägg. De flesta bidragen till "Den femte statsmakten - Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering" berör på något sätt sambandet mellan digital delaktighet och demokrati. Tydligast blir det i mediestrategen Brit Stakstons text och presentation. I ett blogginlägg beskriver hon i mer kortfattad form än i själva rapporten sina tankar kring bibliotekens roll för demokratiutveckling i en digital samtid.

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, pekar också i sitt bidrag "Är du fullärd lille vän?" på den digitala delaktigheten som en förutsättning för att utöva sitt medborgarskap och på folkbildningens, vuxenutbildningens och bibliotekens olika roller.


Att se presentationerna och /eller läsa de här två rapporterna kan vara en bra ingång till ett fördjupat samtal tillsammans med sina kollegor om digital delaktighet och vilka insatser som behövs för framtiden. Under onsdagen meddelade Regeringen att man under en treårsperiod har beslutat avsätta 25 miljoner årligen till ett digitalt kompetenslyft. Pengarna kommer att distribueras till den regionala biblioteksverksamheten via Kungliga biblioteket men hur fördelningen kommer att ske är ännu inte klart. En del av summan kommer förmodligen också att avsättas för en nationell digital plattform.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar