onsdag 31 maj 2017

Premiär för ny kunskapsbank om rasistiska stereotyper

https://bildersmakt.se/
Bilders makt är namnet på en ny kunskapsbank på nätet om
rasistiska stereotyper.
Lilla Hjärtat, Pippi i Söderhavet, Tintin i Kongo, Jan Lööfs sjörövarmorfar - alla som jobbar på bibliotek har mött diskussionen om rasistiska stereotyper i de medier som omger oss. Nu finns det en ny källa att ösa kunskap och argument ur, när det gäller detta ständigt aktuella och viktiga ämne.


Bilders makt är namnet på en ny sajt, en kunskapsbank om rasistiska stereotyper. Bakom initiativet står Mångkulturellt centrum och sajten drivs som en kunskapspilot inom Unesco LUCS.
redaktionen består av Joanna Rubin Dranger, professor illustration Konstfack, författare och illustratör och Moa Matthis, fil.dr. i litteraturvetenskap, författare och kritiker.


Från sajten:
"Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder."


"Genom att berätta om bildernas historia, funktion och teman erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar