onsdag 31 maj 2017

Nätverka!

Att gå med i ett eller flera av Biblioteksföreningens expertnätverk är ett bra sätt att knyta kontakter med kollegor och utbyta erfarenheter och kunskap inom ett visst område. Det finns nitton olika expertnätverk om allt från tecknade serier till bibliotekens lärandemiljöer. Det allra senaste tillskottet bland nätverken är det för verksamhetsutvecklande metoder . Det vänder sig till alla som engagerar sig i utvecklings- och förändringsarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar