tisdag 30 maj 2017

Biblioteken bryter ny mark i arbetet med nyanlända

Idag fick jag en efterlängtad och intressant rapport i min hand, nämligen slutrapporten Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända av Ola Pilerot och Frances Hultgren, Högskolan i Borås.
Rapporten presenterar resultatet av en studie av biblioteksarbete för och med nyanlända i Dalarna och Uppsala län. Underlaget är stort - enkäter skickades till samtliga folkbiblioteksmedarbetare i de båda länen (41,5 procent svarade) och fokusgruppsintervjuer gjordes med 51 personer.
Några intressanta slutsatser och spår gällande biblioteksarbetet för och med nyanlända, som jag särskilt fastnar för i rapporten, är:
  • Arbetet kan vara känslomässigt påfrestande för personalen, och detta kan behöva följas upp mer systematiskt.
  • Det finns en idé om ett vidgat uppdrag för biblioteken i samband med arbetet för och med nyanlända, men för att det ska kunna genomföras så måste personalens kompetensbehov kartläggas.
  • I detta arbete möter biblioteket många nya aktörer i ett nytt och komplext sammanhang, och det kan vara en utmaning att etablera kontakt och få information från dessa aktörer.
  • Biblioteket kan fungera som ett stöd för att lära sig svenska, för utveckling av kulturell kompetens, men också för att stärka sociala kopplingar inom familjer och grupper.
  • En utmaning är att biblioteksarbete för och med nyanlända är diffust till sin karaktär.
  • Biblioteksanställda anser att arbetet med nyanlända i många fall har gjort att politiker har fått upp ögonen för vilken resurs biblioteket är.
När jag läser tänker jag att den speciella flyktingsituation vi ser i Sverige sedan 2015 gör att biblioteken bryter ny mark på många områden. Man prövar sig fram, testar nya lösningar och så småningom börjar nya arbetssätt och vanor att etableras, men samtidigt uppstår hela tiden nya frågor och utmaningar. Så har biblioteken alltid jobbat, men i detta arbete har den förmågan ställts på sin spets.
Den här rapporten blir ett viktigt stöd när man vill analysera och försöka förstå på vilket sätt biblioteken har förändrats av arbetet med den stora gruppen nyanlända i Sverige.


Rapporten är inte formgiven och layoutad än, men texten är klar. Här kommer länken igen:
Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända av Ola Pilerot och Frances Hultgren, Högskolan i Borås.


/ Tove Eriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar