onsdag 23 november 2016

Vi ska vara kloka specialister

Det var länge sedan jag började dagen med en papperstidning vid frukost. Om en timme börjar den årliga bibliotekschefskonferensen som anordnats av KB och jag har en lite tid över för att bläddra i dagens DN. På debattsidan talas varmt för mer digitaliseringskunnande. Många industrijobb försvinner och vi måste förbereda oss för framtidens jobb. Den mest efterfrågade kompetensen har personer som förenar ett yrkeskunnande med digitaliseringsskicklighet. Detta gäller inte endast för industriarbete, detta gäller i högsta grad också inom biblioteksverksamheten. Detta har funnits med i tankarna under dagen. Både Gunilla Herdenberg, Erik Fichtelius och Robert Darnton, professor emeritus i historia, tidigare chefsbibliotekarie för Harvard University Library betonar vikten av det digitala biblioteket vid sidan om det fysiska. De kan inte ersätta varandra men det är viktigt att både delarna finns. Det ställer höga krav på personalen på bibliotek dels när det gäller att utveckla det digitala biblioteket och dels att förmedla den digitala kunskapen till medborgare.

Gunilla Herdenberg öppnar konferensen och lägger tonvikten på biblioteket som samhällsresurs i demokrati. KB’s vision 2025 

”I en tid präglad av avancerad informationsteknik och ökad internationalisering är Sverige en föregångare när det gäller tillgänglighet och användning av text, bild och ljud.”

För att visionen ska bli verklighet finns det sex fokusområden:

  1. Fler ska använda mer
  2. Större tillgång till digitaliserat material
  3. Tydlighet i samlingsbyggandet
  4. Bibliotek är en viktig samhällsresurs
  5. Stärkt fokus på kompetens
  6. Samarbetskultur med användarfokus.

Vi ska vara kloka specialister för att kunna klara detta!

Hon avslutar sitt tal med -så som hon själv omskriver det - ett historiskt ögonblick genom att hedra Nicklas Lindberg med Klemmingmedalj. En välförtjanad medalj för en stor insats som generalsekretare för Svensk biblioteksförening under 11 år. Utan Nicklas hade det antagligen aldrig funnits en nationell biblioteksstrategi. Historisk i alla avsikter, även i detta avseende att vi möts av en svarslös Nicklas (det har inte hänt ofta under de senaste 11 år).

Även Erik Fichtelius betonar vikten av biblioteken i en tid  när faktaresistenta män kan bli president: Källkritik är viktigare än någonsin. Deichmanska har satt ord på bibliotekets roll när det gäller kunskaps- och åsiktsbildning i deras biblioteksstrategi:

Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv.
Det er en arena for kunnskap og inspirasjon.

Det gir oss mennesker tilgang til opplevelser og fortellinger – og det gir oss åpne rom hvor vi kan møtes for å utveksle våre tanker og meninger.

 

Arbetet med national biblioteksstrategi fortsätter, efter ett första lägesrapport med många input från det svenska biblioteksväsendet ska det nu göras en gedigen omvärldsanalys där man både tittar på de nordiska länderna och världen omkring oss. En ny värld, en transformation av den gamla analoga världen till en globaliserad, digital och mångkulturell värld som ställer många krav på biblioteken runt om i landet. Enligt Lars Burman (överbibliotekarie för Uppsala universitetsbibliotek) finns det mesta av vårt bibliotek nuförtiden utanför vårt fysiska rum.

Folkbiblioteken borde ta en större roll i det digitala kompetenslyftet. Utredningen föreslår att Kungliga biblioteket får i uppdrag att initiera och leda satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Kungliga biblioteket ska samordna de regionala biblioteksverksamheternas kunskap och insatser.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar