fredag 4 november 2016

Informationsmaterial för nyanlända


Detta har många bibliotek efterlyst!
Ett samlat material, både på lättläst svenska och på 12 olika språk, med lättläst litteratur, nyheter och samhällsinformation som riktar sig till nyanlända. Många andra kan nog ha nytta av det också.
Här finns bland annat information om lättlästa böcker, om nyhetstidningen 8 sidor och informationssidan Information om Sverige, för att nämna några exempel.
Det är Myndigheten för tillgänglig information, MTM, som har tagit fram och sammanställt material och länkar. Det finns affischer, foldrar och bokmärken för nedladdning.


Beställ materialet och läs mer på MTM:s webb.
bild på foldrar och affischer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar