fredag 7 oktober 2016

Lyckad Bokresa på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup

Illustration: Veronica Ljunglöf
I juni 2016 lanserades projektet Bokresan på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup. Tio bokväskor per bibliotek var då färdiga att lånas ut till föräldrar med barn upp till sex år. Det tog inte ens en vecka innan alla väskorna var utlånade.
– Sedan dess har vi knappt sett till dem, väskorna har bara varit inne och vänt. Det är reservationskö till dem och vi har hört föräldrar som har sagt att de ska låna sig igenom alla tio väskor för att barnen gillar dem så mycket. Det är väldigt glädjande, säger en nöjd Evelina Breslin, barnbibliotekarie i Staffanstorp och en av projektledarna för Bokresan.

Tanken med projektet var att med hjälp av specialframtagna bokväskor erbjuda vuxna en möjlighet att på ett lustfyllt sätt stimulera de små barnens språkutveckling. Samtidigt ville man öka bibliotekens samarbete med andra aktörer i kommunen som arbetar med barns språkutveckling, och skapa hållbara strukturer för fortsatt samarbete.
Därför ingick representanter från biblioteken, BVC, Resurscentrum barn och familj samt öppen förskola i arbetsgruppen.

Väskor med olika teman
Det finns tio olika bokväskor på varje bibliotek, och varje väska har ett särskilt tema och riktar sig till en viss åldersgrupp. Dessutom finns visningsexemplar av väskorna på BVC och Resurscentrum.
Förutom böcker så innehåller alla väskorna något mer, till exempel en film, en leksak eller kort med bilder. Dessutom finns det instruktioner till den vuxne som läser för barnen. Just att väcka medvetenheten hos föräldrar och andra vuxna om deras egen betydelse för barnens språkutveckling är ett mål med projektet.
Innehållet i var och en av de tio väskorna representerar en positiv aspekt av läsning. Ett exempel är väskan Jag och mina känslor för barn upp till tre år, som bland annat innehåller böckerna Orättvist! av Åsa Mendel-Hartvig och Vem är arg? av Stina Wirsén, men också en kortlek med så kallade pratkort, som gestaltar barn med olika känslouttryck i
– Det var en förälder som berättade att hennes dotter på eget bevåg hade börjat använda känslokorten och jämföra med bilder även i andra böcker än dem som följde med i väskan. Det var roligt att höra, säger Evelina Breslin.
Några andra exempel på teman är Lek och läs, Läs och sjung och Jag och min kropp. Väskornas innehåll är noga genomarbetat, och det var en process som tog mer tid än planerat, men som samtidigt var väldigt utvecklande, berättar Evelina Breslin.
– Det kändes viktigt att låta det arbetet ta lång tid, för att väskorna skulle bli bra. Vi tänkte bland annat på genus, mångfald och språkutveckling, och hade intressanta diskussioner i gruppen. Vi fick grotta in oss och vända och vrida på böckerna på ett sätt som man inte gör i vanliga fall. Det var jättekul och en lärorik process.
enkla bilder. Böckernas tema i kombination med korten uppmuntrar till samtal om känslor.

Skapar hållbart samarbete
Genom det gemensamma arbetet med Bokresan har bibliotekarierna skapat god kontakt och samarbeten med BVC och Resurscentrum barn och familj i Staffanstorp, som bland annat jobbar mycket med förskolan.
– Vi arbetar ju alla med barn och deras språkutveckling, men har olika ingångar, säger Evelina Breslin.
Under projektets början tog man del av gemensam fortbildning, som en konferens om läsfrämjande och studiebesök, dels ledde själva projektplaneringen till spännande möten och diskussioner mellan de olika professionerna. Ett exempel var när bibliotekarierna berättade om böckerna som skulle ingå i väskorna för BVC-personalen, och samtalen som uppstod kring böckerna blev så intressanta att tiden inte räckte till. Därför finns det nu planer på att erbjuda bokprat för BVC-personal på mer regelbunden basis.
Projektet har också resulterat i att bibliotekets samarbete med förskolan har fått en skjuts. Barnbibliotekarierna håller tillsammans med utvecklingspedagog från Resurscentrum i regelbundna träffar för förskolepersonal på biblioteket.
– På de träffarna tipsar både vi barnbibliotekarier och utvecklingspedagogen om böcker. Förskolepersonalen får möjlighet att utbyta idéer med varandra, och på det sättet har också intresset för att starta förskolebibliotek väckts. När en förskola startar bibliotek, så kan vi bibliotekarier och utvecklingspedagog hjälpa till med inköpsråd, säger Evelina Breslin på Staffanstorps bibliotek.
Ett annat konkret resultat av samarbetet kring Bokresan är att BVC nu förlägger en del av sina föräldraträffar till biblioteken.
– Vi träffar en föräldragrupp i månaden och pratar om språk, läsning och vad som finns på biblioteket. Det är jätteroligt att se de små bebisarna här, säger Evelina Breslin.


Bokresan är ett samarbete mellan biblioteken, Resurscentrum - barn och familj och Barnhälsovården i Staffanstorps kommun. Projektet har fått stöd av Region Skåne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar