onsdag 7 oktober 2015

Rasism och osynliggörande - om samer och romer på Bokmässan


Sent omsider har jag fått tid att samla några av mina intryck från årets bokmässa.  

Två av de seminarier som gjort starkast intryck handlade om samerna och om romer, om historien om majoritetssamhällets syn på dessa nationella minoriteter, om en del av Sveriges nutidshistoria som många vill förtiga och sopa under mattan. 

Elisabeth Åsbrink ledde seminariet Samerna och den svenska rasismen som finns att se på Youtube

Maja Hagerman har skrivit den första biografin om rasbiologen Herman Lundborg som från Uppsala universitet mätte och katalogiserade samer och vars arbete inspirerade och användes av SS. Hon samtalade med ärkebiskop Antje Jackelén med anledning av den vitbok som utkommer i höst och som lyfter fram kyrkans del i förtrycket av samerna. Deltog gjorde också den samiska konstnären Katarina Pirak-Sikku som i sin fotoutställning inspirerats av de foton som togs då. Fortfarande finns en ovilja inom akademin att forska i rasbiologin menar Maja Hagerman och det är svårt att få anslag till forskning om samer.  

Lördagsseminariet Romsk nu och då fick avsluta min bokmässa.

Romer har funnits i Norden i över 500 år men ändå har så lite skrivits om deras historia, kultur och betydelse i samhället. Ulrika Knutsson ledde samtalet med Ralf Novák-Rosengren och Anita Santesson författare till ungdomsboken 5768 visningar på Youtube, Lawen Mohtadi, aktuell med filmen om Katarina Taikon och nyutgivning av Katitzi-böckerna, och historikeprofessorn Panu Pulma, om romernas undanskymda plats i samhället och litteraturen, i historien och idag. Lawen Mohtadi kommer till Författardagen i Hässleholm den 17november. Panu Pulma har redigerat antologin om de finska romernas historia - nu på svenska. I närmare 500 år har romerna varit en del av det finländska samhället, som fram till 1809 lydde under svenska lagar och myndigheter. 

Lagen om nationella minoriteter, Bibliotekslagen och regionala kulturplanen


Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken men väl så viktigt för biblioteken kan också vara att informera om de nationella minoriteterna och deras plats i samhället – i historien och idag. I en rapport från Biblioteksföreningen 2011 framkommer att det är få bibliotek som intresserar sig för frågan.
Kulturrådet lyfter också de svenska minoriteterna liksom Region Skåne i förslaget till ny kulturplan 2016-2019
"Att främja de nationella minoriteternas språk och kultur är viktigt för såväl minoritetsgrupperna som för samhällets utveckling. I det arbetet har biblioteken en särställning. Region Skåne vill stimulera biblioteken att utveckla arbetet med de nationella minoriteterna."
Under våren kommer vi att anordna 1-2 seminarier/möten för att undersöka hur biblioteken kan arbeta med detta.
Karin O

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar