torsdag 9 oktober 2014

En samlad biblioteksstatistik från och med 2015


Kungliga biblioteket har sedan 2011 ansvaret för Sveriges officiella biblioteksstatistik. För att kunna ge en samlad bild av de offentligt finansierade biblioteken i Sverige, oavsett bibliotekstyp, har KB beslutat att göra vissa förändringar av den biblioteksstatistik som ska samlas in från och med 2015. Då kommer samtliga offentligt finansierade bibliotek att rapportera biblioteksstatistiken i en gemensam enkät i ett nytt webbaserat system.

I rapporten En_samlad_biblioteksstatistik finns ett förslag till enkät för denna samlade biblioteksstatistik. Titta gärna på förslaget och fundera gärna på vad det innebär för er som ska rapportera eller ta del av statistiken.

KB efterlyser synpunkter på förslaget. Synpunkter kan lämnas till Cecilia Ranemo, Kungliga biblioteket via mail till biblioteksstatistik@kb.se,  telefon 010-709 36 39 eller genom att lämna en kommentar på KB:s statistikblogg: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/ny-statistik/

KB kommer också att arrangera två möten kring den samlade biblioteksstatistiken vid två tillfällen under oktober: 16/10 och 23/10. Läs mer och anmäl dig här: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2014/10/02/kom-och-diskutera-biblioteksstatistik-16-eller-23-oktober/  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar