onsdag 8 oktober 2014

Bibliotekschefsinternat i Mölle 18-19/9

I mitten av september träffades cirka 20 skånska bibliotekschefer och vi från Kultur Skåne för att under två dagar, fundera, utbyta erfarenheter och vässa idéer på temat samarbete och att bygga relationer. Just samarbete är ju något av en röd tråd i flera av de processer som vi på Kultur Skåne arbetar med tillsammans med kommunbiblioteken: Folkbiblioteken som kulturhus, regionalt mediesamarbete, biblioteksplaner, meröppet och läsfrämjande.

Upplägget tog avstamp i deltagarnas erfarenheter och utmaningar och interaktiva övningar i kombination med inspiration från andra gavs möjligheter att reflektera och utveckla idéer kring verksamhetsutveckling och samarbete.

Inspirationen stod bland andra Per-Anders Hillgren från Malmö högskola för. Han pratade om samverkan för social innovation och demokratiutveckling med utgångspunkt från två möjliga plattformar för framtidens bibliotek: Designlabb och MakerSpaces. 

Stefan Wahlstedt från Malmö stadsbibliotek, berättade utifrån arbetet på Malmö lärcentrum och utvecklingen av det nya barnbiblioteket Lilla slottet, om hur man kan förhålla sig till samarbete och att bygga relationer och strukturer för att dela kunskap. Stefans presentation finns på Slideshare.

Hemmakommunen Höganäs representerades av kommunstyrelsens ordförande Peter Kovacs, Kultur- och fritidschefen Anneli Sjöborg, bibliotekschefen Terese Blandford och Antonio Prgomet som tagit initiativ till och driver schackskola på biblioteket . De delade med sig av sina erfarenheter av hur man arbetar med samarbete både strategiskt och konkret.

En av övningarna handlade om framgångsfaktorer för samarbete och de kan sammanfattas såhär:

Och bland annat med utgångspunkt ifrån dem utvecklade deltagarna tillsammans sina idéer kring hur de vill utveckla biblioteken tillsammans med nya och gamla samarbetspartners. Ett nästa steg på temat samarbete är nästa bibliotekschefsmöte som kommer att bli gemensamt för bibliotekschefer och chefer för kulturarvsinstitutioner, den 28/11 i Kristianstad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar