fredag 30 maj 2014

Meröppet i Jonstorp och Strövelstorp

Nätverket för meröppna bibliotek
i Skåne träffas i Jonstorp.
Marknadsförning av det meröppna
biblioteket i Jonstorp.


Lappar för kommunikation mellan
låntagare och personal under
meröppet-tid i Stövelstorp.
19/5 var det dags för nätverket för meröppna bibliotek i Skåne att träffas på de relativt nya meröppna biblioteken i Jonstorp och Strövelstorp. Vi var ca 30 personer från ca 10 skånska kommuner och Kultur Skåne. Det är faktiskt rekord och det är flera skånska bibliotek som ligger i startgroparna för meröppet framöver. I Trelleborgs kommun öppnar till exempel Anderslöv i augusti.

Terese Blandford, bibliotekschef i Höganäs, tog emot i Jonstorp, tillsammans med Carina Bonde, filialföreståndare i Jonstorp. De berättade om processen att bygga ett helt nytt bibliotek i Jonstorp, där meröppet var en av förutsättningarna i planeringsprocessen från början, liksom sammanslagning med skolan och skolbiblioteket. En detalj man var noga med i planeringen var att biblioteket skulle kunna nås både från skolan (via matsalen) men också via en tydlig, "allmän" entré för att tydliggöra att biblioteket är både skol- och folkbibliotek. Att meröppet tänktes in från början har varit en fördel när det gäller utformningen av lokalerna.

Inte alla i Jonstorp var positiva till flytt, integrering med skolan, eller meröppet, men på invigningen i oktober 2013, dök 2000 nyfikna upp, och nu har biblioteket ca 900 meröppet-låntagarare (i ett upptagningsområde på 1900 personer). Just Höganäs jobbar aktivt med att få till samarbete med andra aktörer i lokalsamhälle och det märks även på det meröppna biblioteket. Arrangemang och föreningsmöten samsas med låntagare i lokalerna, utan några större problem.

På eftermiddagen var vi i Strövelstorp, i Ängelholms kommun, också ett integrerat bibliotek, som blev meröppet i december 2013. Strövelstorp är en ganska liten ort, utan några egentliga serviceinstitutioner, så meröppet har fått en viktig symbolisk betydelse.

Vi (Annelie och Kristina) från Kultur Skåne berättade också lite om en utvärdering av meröppna bibliotek som vi planerar i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper, vid Lunds universitet. Frågeställningar som kunde vara intressanta i en sådan studie är långsiktiga effekter av meröppet,  vad innebär det för medborgarna, för lokalsamhället, eller för bibliotekspersonalens sätt att arbeta. Leder meröppet till mer bibliotek eller "bara" mer tillgängliga bibliotek? Om du har tankar kring innehållet i en fördjupning kring meröppna bibliotek och dess effekter får du gärna höra av dig till oss.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar