måndag 19 maj 2014

Ett axplock från biblioteksdagarna i Umeå

Kulturhuvudstaden  Umeå var värd för årets biblioteksdagar och bjöd på en lång rad studiebesök både före, under och efter själv konferensen. Det fanns bland annat möjlighet att besöka Sveriges depåbibliotek och lånecentral, gå på en vandring i Sara Lidmans litterära spår, få en visning på Bildmuseet eller besöka Ålidens bibliotek. Tyvärr hann jag inte deltaga på något av alla dessa studiebesök och grämer mig mest för att jag missade besöket på det inte helt färdiga Väven. Men vad jag förstår var studiebesöken uppskattad och jag själv ska tillbaka till Umeå i december (och hoppas hinna se lite mer av staden då).

Det är förstås svårt att sammanfatta en två-dagars-konferens, men här är ett par av de föreläsningar och seminarier, som jag tyckte var mest intressanta.

Biblioteksdagarna inleddes med Lars Strannegårds föredrag "Kvalitet och allsidighet - går det att mäta?" Lars Strannegård är professor på Handelshögskolan, men också ny i Kulturrådets nya styrelse. Det jag tog med mig var bl.a. att kvalitet kan vara absolut eller relativt, men också att kvalitetsdiskussionerna hela tiden behöver hållas levande - annars tar siffrorna och kvantiteten över. Eiler Jansson från Regionbibliotek Halland har bloggat om föreläsningen om man är nyfiken på mer.

Dag två gick jag mest på olika seminarier kring läsfrämjande. Karin Taube pratade om hur man lär sig läsa, rent instrumentellt. Att det handlar om avkodning och automatiserade processer för att få förståelse för en text. Och att man kan få hjälp av en rad olika lässtrategier för att bli en bättre läsare. Exempel på sådana strategier är att ställa frågor om det man läst, hitta samband, "tänka högt" och använda bilden. Mycket av detta handlar ju om skolsituationer, men jag tyckte ändå att det fanns saker att ta med sig i hur man skulle kunna jobba med detta på bibliotek (både skol- och folkbibliotek). Kari Taube kommer till Lund och Read me-konferensen nästa vecka (26 maj).

Det twittrades förstås friskt under dagarna och #bibldag14 kan man gå in och läsa vad som diskuterades flitigast via de sociala medierna.

Det finns också ett antal filmade föreläsningar utlagda på Svensk biblioteksförenings egen Vimeo-kanal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar