fredag 28 juni 2013

Från Bornholm till Gotland

För ett par veckor sedan gjorde jag ett kort besök på Folkemødet på Bornholm, den danska motsvarigheten till Almedalen. Där var jag bl.a. på ett par spännande seminarier om bibliotek i den s.k. Bibzonen. Ett hade rubriken "Frivillighet och välfärd" och var en av de thinktanks kring Framtidens bibliotek, som man anordnade under veckan. Panelen bestod bl.a. av Pernille Drost från Bibliotekarförbundet (motsvarande DIK) och Ole Bisbjerg som är chef för biblioteks- och medborgarservice i Magion. Det man diskuterade var för- och nackdelar med att samverka med civilsamhället. Alla var överens om att offentliga bibliotek inte ska drivas av frivilliga, men att det mest är positivt med akitva medborare och med föreningar engagerar sig i sitt bibliotek. Det är inspirerande och nyttigt med människor som tittar på verksamheten med andra ögon och de tillför en annan kompetens. En representant från museerna fanns också med i panelen och menade att alla museer jobbar med frivilliga, framförallt genom museiföreningarna, och det har man gjort i 100 år. En person i publiken, som jobbade på Statens museum för kunst i Köpenhamn, menade att när samarbetet fungerar som bäst är det en bra dialog med krav - från bägge håll! Det var också slutklämmen på paneldebatten; gärna samarbete med mellan professionella och frivilliga, men det kräver ömsesidig respekt, god dialog och tydlighet.

Generellt tycker jag att det var hög nivå på de seminarier som jag hann besöka, frågorna är ungefär desamma som vi diskuterar i Sverige, men att det var lite mer "hygge" och mer allmänhet i Allinge än i Visby. Mer folkligt helt enkelt. Och att det är fullt möjligt att åka bara över dagen och ändå få ut ganska mycket. Dessutom kan det vara en bra uppladdning inför Almedalen.

Årets program för Almedalen innehåller över 2 200 programpunkter och valmöjlighterna är oändliga. Det är dock ganska få seminarier som behandlar bibliotek i år. Men en hel del om läsning, folkbildning och kultur i allmänhet. Här är några axplock, som jag tycker verkar intressanta:

Folkbildningsrådet anordnar seminariet "Lokal kultur utan folkbildning?" måndagen den 1 juli. ABF anordnar ett frukostseminarium med namnet "Ett läslyft för Sverige - från ord till handling" där bl.a. Niclas Lindberg från Svensk biblioteksförening deltar tisdagen den 2 juli. Samma dag äger seminariet "Vad kan digitaliseringen göra för kulturen?" rum på Länsteatern. Arrangören är Svensk scenkonst. Bilda står värd för seminariet "Hur går det för samverkansmodellen?" - också på tisdagen den 2 juli.

Region Skånes kulturnämnd står för två semniarier under Almedalsveckan: "Så får Sverige kulturella och kreativa näringar att blomstra!" och "Kultur i människans tjänst - hur förenar man konstens och kulturens egenvärde med nyttan?" Mer om seminarierna kan man läsa här:
 http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Almedalen-2013/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar