torsdag 20 juni 2013

Dewey

I Skåne Sydost arbetar biblioteken just nu med en förstudie kring övergång från SAB till Dewey för biblioteken i sydost, delvis finansierat av utvecklingsmedel inom det regionala mediesamarbetet.

Malmö stadsbibliotek har också påbörjat förberedelser inför en övergång till Dewey. Under 2013 utreds tillvägagångssättet och 2014 planerar man att implementera Dewey på delar av beståndet, enligt Lina Berglund på Malmö stadsbibliotek. Malmö kommer att börja med facklitteraturen och samarbetar med  med  BTJ som är deras upphandlade leverantör av medier Här finns Linas presentation från användarmötet om Dewey 9/4 om Malmö stadsbiblioteks Dewey-arbete: http://deweybloggen.kb.se/wp-content/uploads/2013/04/Presentation-Malm%C3%B6-stadsbibliotek1.pdf

På användarmötet berättade också Umeå stadsbibliotek om hur man förbereder för Dewey i det nya biblioteket Kulturväven som ska öppnas i slutet av november 2014. Planen är att allt på öppen hylla, 140 000 exemplar ska konverteras. Umeås presentation finns här: http://deweybloggen.kb.se/wp-content/uploads/2013/04/Med-Dewey-mot-V%C3%A4ven.pdf

Lidingö har också inlett ett Dewey-projekt och om detta kan man läsa på den nystartade bloggen: ABC blir 123 - Dewey på Lidingö stadsbibliotek. I Lidingö finns planer på att gå över till Dewey under 2014 och i bloggen vill man visa hur Lidingö stadsbibliotek tänker kring att införa ett nytt klassifikationssystem och hur man planerar inför övergången.

Mer om Dewey och vilka bibliotek som är på gång finns att läsa på KB:s Deweyblogg: http://deweybloggen.kb.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar