onsdag 27 juni 2012

KB utlyser projektbidrag för 2013

Så här står det på KB:s hemsida kring vilka projekt som man kan ge stöd till:

"Utlysningen för 2013 omfattar områdena digitalisering och digitalt tillgängliggörande, informationsförsörjning och resursdelning, kompetensutveckling och forskningsanknytning, open access, utbildning och lärande, utveckling i anslutning till Bibsam-konsortiet, utveckling i anslutning till Libris, utvärdering och kvalitetsutveckling, samt verktyg och strategier för utvinning av metadata. Vi välkomnar ansökningar från hela bibliotekssfären och från andra aktörer."

Där finns också mer information om kriterierna och ansökningsformulär. Sista ansökningsdag är den 17 september 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar