torsdag 7 juni 2012

Framtidens talboksförmedling

Idag var jag tillsamamns med kollegor från regionbiblioteken i Västra Götaland och Stockholm och representanter från stadsbiblioteken i Göteborg, Stockholm och Malmö inbjuden till ett möte med Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB)  för att tillsammans diskutera och visionera kring dagens och framtidens utmaningar när det gäller folkbibliotekens arbete med förmedling av talböcker.

Teknikutvecklingen har skapat nya förutsättningar för bibliotekens arbete med talböcker. Egen nedladdning har möjliggjort för låntagare att ladda ner själva direkt via TPBs katalog. Det leder till att låntagarens relation till det lokala biblioteket blir en annan. Nya verktyg (tex surfplattor, mobiler) har gjort att anpassade medier kan konsumeras på ett nytt sätt, det behövs inte alltid längre några speciella läsare, utan talboken blir ett medium som alla andra (film, musik, e-böcker etc). Genom att upphovsrätten för talbokslåntagare så att säga är löst, kan faktiskt talböcker blir föregångare när det gäller bibliotekens förändrade arbete med e-medier.

En stor utmaning för biblioteken är att samtidigt kunna förhålla sig till flera olika distibutionsformer när det gäller talböcker. Man ska kunna hantera Egen nedladdning, men också fysiska talböcker, minneskort etc och arbetet med att förmedla detta till de invivider som behöver talböcker varierar väldigt mycket, beroende på låntagarnas behov, teknikvana, intressen etc. Det ställer krav på bibliotekspersonalens kompetens både när det gäller teknik och litteraturförmedling. En annan utmaning är att bredda målgruppen för bibliotekets talboksservice. Dyslektiker utgör den allra största delen av talboksberättigade men är underrepresenterade bland bibliotekens talbokslåntagare. Hur når biblioteket nya grupper som inte tidigare använt sig av bibliotekets service och hur ska den kontakten se ut?

TPB passade också på att berätta om sin nya katalog, Legimus (= vi läser) som kommer att beta-testas under sommaren för att släppas lagom till Bok & Biblioteksmässan. TPBs gulsvarta monter under mässan kommer också att präglas av den nationella kampanj kring som drar igång i höst. Från och med 1/9 kommer man att från TPB kunna beställa paket med affischer, broschyrer, knappar mm för att kunna markandsföra talbokssjänsten Egen nedladdning, till exempel i samband med aktiviteter under Europeiska dyslexiveckan 1-7 oktober. Det har tagits fram ett antal symboler och ett gemensamt formspråk för kampanjen, som kommer att bli lätt att känna igen.

Malmö stadsbibliotek har dragit igång ett utvecklingsarbete kring talboksförmedling och har i samarbete med Bibliotek, bildning och media bland annat bjudit in några representanter från kommun- och skolbibliotek runtom i övriga Skåne för att tillsammans att spåna kring hur framtidens talboksservice kan se ut. Detta kommer att mynna ut i ett konkret utvecklingprojekt på Malmö stadsbibliotek (tillsammans med kommunbiblioteken i Skåne?!) som kommer att dra igång i höst. Som sagt, processen är igång och fortsättning följer. Om du tycker att detta låter intressant kontakta gärna kristina.elding@skane.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar