tisdag 15 maj 2012

Ny bibliotekslag på remiss

Igår presenterade regeringen en promemoria om en ny bibliotekslag, som nu skickas ut på remiss. Förslaget innebär bl.a. vissa förtydliganden i förhållande till nuvarande lagstiftning, att alla ska ha tillgång till biblioteksservice och att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri, oavsett i vilken form litteraturen lånas ut. Här finns en länk till förslaget. Svar på remissen ska vara inlämnad senast den 15 september och man räknar med att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar