lördag 5 maj 2012

Civilsamhälle och Litteraturhus i Lund

Igår började dagen med det för mig sista samrådet i samband med kulturplan 2013-2015. Det var civilsamhället som mötte upp för ett möte och de som deltog var representanter från HSO Skåne (Handikappsorganisationernas samarbetsorgan) Nätverk social ekonomi  Skåne och Ideel kulturallians. Vi hade ett givande samtal om föreningslivets betydelse för samhällsutvecklingen och för allas rätt att få  tillgång till kultur.

På fredagseftermiddagen bjöd föreningen Litteraturhus Lund in till möte på nya Domkyrkoforum. Där man genom inbjudna gäster beslyste idén med ett Litteraturhus. Paul Opstrup från Köpenhamn, Monica Helvig från Olso och Reiner Mnich från Rostock berättade om sina Litteraturhus.

Det jag tyckte var särkskilt spännande var hur Norrebro i Köpenhamn genom Litteraturhuset blivit en litterär samlingsplats för hela Köpenhamn. Det program med aktiviteter som Litterturhus Köpenhamn gav ut genererade aktiviteter av andra i Norrebro och då beslöt man att göra ett gemensamt program för alla litteratur aktiviteter i området  Progammet kallas LITT Norrebro, väldigt snyggt!.

Jag sitter och funderar över kulturhus, litteraturhus och bibliotek just nu...Vad är vad och varför?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar