torsdag 10 maj 2012

Elever och paddor - reflektioner från skolbibliotekskonferensen 8/5

I tisdags gick Kultur Skånes årliga skolbibliotekskonferens av stapeln. (#skolbiblioteksdagen på Twitter) För min del kom temat för dagen att bli kombinationen elever och datorer/surfplattor/mobiler.

Annika Persson, lärare på Västerskolan i Knislinge, berättade om erfarenheterna av projektet på skolan, där hela klass 1A i höstas fick varsin IPad . Elever och lärare har med gott stöd från skolans rektor provat sig fram till olika sätt utveckla paddorna som ett pedagogiskt verktyg. Utvecklingen har gått från appar med ganska traditionell läs- eller räkneträning till att använda paddorna till verktyg för eget skrivande, skapande eller dokumentation av olika moment i undervisningen. En av de mest använda funktionen har hittills visat sig vara att fotografera eller filma, tex studiebesök, barnens läsutveckling etc. Eleverna har haft tillgång till sina IPads även på helgen och har då kunnat "spela av sig" för att kunna fokusera på paddorna i undervisningssyfte på skoltid. Erfarenheterna från projektet verkar goda och barnen har utvecklats på ett sätt som inte har varit möjligt utan att alla haft tillgång till varsin IPad. Läs mer om projektet på bloggen: http://paddorpavasterskolan.blogspot.se/

Forskaren Karin Jönsson, MAH, kompletterade Annikas berättelse utifrån ett forskarperspektiv, under rubriken "paddagogik". Hon ser projektet i Knislinge som ett sätt för skolan att hantera uppdraget enligt Lgr 11 att barnen ska kunna använda modern teknik och digitala redskap. Det finns tyvärr väldigt lite forskning om digitala verktyg i undervisningen och Karin Jönsson följer därför klass 1A på Västerskolan med stort intresse och kommer att fortsätta göra det i totalt tre år. Hon talade också om risken för s.k. Digital Divide (eller App Gap), dvs en ökande klyfta mellan de som har stor tillgång till dator, internet mm och de som inte har det. Att alla elever får tillgång till dator eller IPad via skolan kan vara ett sätt att minska klyftan.

Lund är ju en av de kommuner som har 1:1, alltså 1 dator per elev, och
Sydsvenskan har just nu en intressant artikelserietemat.

Fredrik Hanell, en annan av föreläsarna på skolbibliotekskonferensen ställde frågan: Vilken roll menar du att skolbiblioteken spelar och/eller ska spela i samhället? och det ledde i min grupp till en intressant diskussion om skolbibliotekets roll när det gäller informationssökning, källkritik etc. De skolbibliotekarier jag pratade hade erfarenhet av att i en kommun där eleverna har varsin dator har ansvaret för undervisning kring Internet, informationssökning och dylikt hamnat på skolans IT-pedagog, vilket gjort att skolbibliotekets uppgift nästan enbart blivit läsframjande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar