onsdag 5 februari 2020

Gästblogg: Viktoria Ejnarsson Zúñiga om Biblioteket - ett rum för alla

Viktoria Ejnarsson Zúñiga
Klippans bibliotek fick 2019 135 000 kronor från Region Skåne för att omvandla biblioteksrummet till en mötesplats som är bättre anpassad till invånarnas behov och förväntningar. Ortens lokala identitet ska också få större plats i rummet och i verksamheten. Tillsammans med en konsult ska bibliotekspersonalen under ett år både arbeta med hur de själva tar sig an sitt uppdrag och planera och genomföra aktiviteter för att få in synpunkter från olika målgrupper.


Viktoria Ejnarsson Zúñiga, bibliotekschef i Klippan, gästbloggar här om hur de med olika typer av projektmedel arbetar med sin förändringsprocess kring biblioteksrummen."Hösten 2018 fick vi för första gången del av Stärkta bibliotekspengar i Klippans kommun. Vi hade valt att inrikta oss på tre större men nödvändiga områden: utveckla det meröppna biblioteket i Östra Ljungby, skapa ett meröppet vardagsrumsbibliotek på möjligheternas hus Sågen (idag heter biblioteket Bokskogen) samt utveckla vårt biblioteksrum för barn och unga.

Barn och unga har varit trångbodda länge på Klippans bibliotek och i takt med att vi utökade vår programverksamhet för dem – allt från bebisträffar till robotworkshop och söndagskul på bibblan – kände vi behovet av en större yta. Dessutom har vi mycket skolungdomar som har andra behov än lek och spelytor. De behöver enskilda studieplatser men också yta för samvaro och grupparbeten.

Samtidigt som detta arbete pågick kände jag som bibliotekschef ett behov av att arbeta tillsammans med personalen kring frågan om vårt uppdrag och hur det påverkar vilket rum vi skapar för våra användare. Min önskan är att vi var och en ska bära uppdraget rent fysiskt och därmed vara rustade att möta våra användares behov och frågor. Vilka är mina drivkrafter och hur kan de kanaliseras ut och användas i vårt gemensamma uppdrag? Att bli medveten om vårt syfte skapar en stark inre kompass som bidrar till mod att fatta beslut – beslut som leder oss mot vårt syfte. Vi önskade också arbeta med ”sanningar och ingrodda antaganden”. Alla verksamheter bygger på antaganden som blivit sanningar längs vägen men dessa behöver lyftas upp emellanåt då vår värld förändras och kanske har sanningarna blivit förlegade?

Hur gick jag då vidare? Jag kontaktade Petra Trobäck, som vi hade haft som igångsättare under augusti 2019 då vi började samtala kring vår kommande förändringsprocess och ringade snabbt in ovan ämnen för workshop som vi kommer ha under våren 2019.

Vi skickade in en projektansökan till Region Skåne som vi valde att kalla Biblioteket – ett rum för alla. Däri ansökte vi också om några tillfällen att ta med Petra Trobäck in i projektgruppen som katalysator och bollplank. Ett studiebesök i Skruv i Småland, där projektet Kreativa Rum har genomförts, kommer vi också att göra. Nu är vi i startgroparna – snart kör vi!"1 kommentar:

  1. Hej,
    Roligt att höra att ni jobbar med rummet. Om ni vill beställa ett ex eller två av min nya skrift "Biblioteksrummet - egna erfarenheter och andras tankar" (gratis) så kan ni mejla mig
    eiler.jansson@regionhalland.se
    /Eiler Jansson, utvecklare bibliotek, Regionbibliotek Halland

    SvaraRadera