tisdag 28 mars 2017

Skånska kulturpolitiker uppdaterade på biblioteket som plats och resurs

Maria Tsakiris, chef Kultur och samhälle på Kultur Skåne, skriver här om de delregionala politiska överläggningarna:


De senaste veckorna har den regionala kulturnämnden genomfört de delregionala politiska överläggningarna med kommunerna som äger rum planenligt varje vår. Samtalen är till för att stärka samspelet mellan regional och lokal nivå och få en dialog om gemensamma prioriteringar. Temat i år var breddad delaktighet i kulturlivet och det är en konsekvens av nämndens nya utvecklingsområde ”Solidariskt fördelad kultur” som inleder budgetskrivningarna för 2017.
Kulturnämndens intention är att få igång en dialog med om vem vi idag når med den offentligt finansierade kulturen och väcka frågan om behov av ny kulturpolitisk riktning.
Underlaget till dialogen var den kulturvaneundersökning som genomförts i Skåne och som bearbetats vidare av Sociologiska institutionen i Lund. Jag fick möjlighet att prata bibliotek på samtliga fyra möten. Min ingång till temat var att synliggöra biblioteken som den resurs och den kraft i kommunerna som har ett inbyggt uppdrag samt kompetens och lång erfarenhet av att arbeta aktivt med att nå nya målgrupper.Med bilder beskrev jag hur biblioteken är den viktigaste kulturella infrastrukturen lokalt och att biblioteken tillsammans har en god täckning över hela Skåne. Biblioteken har under de senaste åren utvecklat sitt utbud, interaktion med besökare och blivit en allt viktigare mötesplats i lokalsamhället. Nytänkandet och omställningsförmågan visade sig inte minst i samband med de insatser biblioteken tillsammans med folkbildningen och kulturarvsaktörer gör i samband med flyktingmottagande och etablering av nyanlända. Jag har också kort informerat de lokala kulturpolitikerna om den nya inriktningen på regional biblioteksverksamhet och den kommande regionala biblioteksplanen. Härmed hoppas jag ha bidragit både till att ge de lokala kulturpolitikerna en uppdaterad bild av det regionala biblioteksuppdraget och till att värna folkbibliotekens ställning. Folkbiblioteken är ett kommunalt ansvar. En positiv lokal biblioteksutveckling på både stora som små bibliotek och tillräckliga resurser till folkbiblioteken är en viktig fråga som vi gärna lyfter inom ramen för det regionala uppdraget.
/ Maria Tsakiris

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar