måndag 16 mars 2015

Duogruppen på Kunskapscentrum för barnhälsovårdDUO-gruppens senaste möte 150313 besöktes Kunskapscentrum för barnhälsovård.

Marie Köhler, Enhetschef/barnhälsovårdsöverläkare, berättade om verksamheten:
Kunskapscentrum har haft sitt uppdrag sedan 2010 och utgår från målet om jämlik hälsa och likvärdig vård för alla barn. Uppdraget, som bland annat handlar om rådgivning och kvalitetsriktning av barnhälsovården samt att utforma och erbjuda fortbildning, kan delas in i följande delar:
  • Barnhälsovård (BHV) 0-5 år
  • Mödrahälsovård (MHV) sedan 2014
  • Barn som far illa (BSFI) – hela sjukvården, habilitering, tandvården etc – fortbildning kring tex tecken på att barn far illa.
  • Barn som anhöriga (BSA) – barn som lever med föräldrar som är sjuka eller lider kronisk ohälsa – barn som är drabbade av föräldrars ohälsa har rätt till råd och stöd
  • Barns behov i centrum (BBIG)

Barnperspektivet ska genomsyra alla uppdragen. Man arbetar också med vägledning kring barnhälsovård nationellt och trycker mycket på hälsofrämjande. Jämställdhet och jämlikhet är viktiga begrepp och man jobbar brett i team.

En ambition är att få in mer kring kulturen på BVC, därför är samarbete med biblioteken viktigt menar Marie Köhler. Samarbetet mellan Kunskapscentrum för barnhälsovård och Kultur Skåne kring barn och böcker/berättelser har bland annat resulterat i de gemensamma kompetensutvecklingsinsatser som görs runt om i Skåne nu under 2014 och 2015 för att utveckla samarbetet BVC- Bibliotek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar