fredag 13 mars 2015

Bokstart

Nu i mars drar arbetet med pilotprojekten inom Kulturrådets nationella satsning Bokstart igång. Satsningen är ett led i Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande och syftar till att stödja små barns språkutveckling.

Inspirationen kommer från Bookstart i England och Bogstart i Danmark. Hembesök utförda av bibliotekspersonal har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt där.

De tre pilotprojekten genomförs i stadsdelar i Göteborg, Landskrona och Södertälje, som tidigare omfattats av regeringens stöd till "utsatta stadsdelar". Bibliotekspersonal gör hembesök till nyblivna föräldrar som uppmuntras att sjunga, rimma och samtala med sina barn. Bokgåvor delas ut under barnens första år och de får information om språkutvecklingen och vad folkbiblioteket har att erbjuda.

Helsingborgs dagblad uppmärksammade häromveckan projektet i Landskrona, i stadsdelen Karlslund, där drygt 100 hembesök ska hinnas med under året.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar