fredag 4 juli 2014

Kulturvaneundersökning 2014


Årets kulturvaneundersökning visar att skåningarna är mer kulturellt aktiva än svenskarna i allmänhet. Såväl undersökningen som gjordes 2012, som den senaste från våren 2014 visar att skåningarna nyttjar kultur mer än genomsnittet i Sverige. Resultatet i mätningen 2014 påminner i stora drag om det resultat som framkom i Kultur Skånes mätning 2012. Dock har markant fler skåningar tillgång till elektronisk läsplatta/surfplatta och smartphone 2014 än 2012.

Yngre är mer aktiva än äldre gällande de flesta aktiviteter. De med högre utbildning eller högre inkomst är också mer kulturellt aktiva än de med lägre. Skåningarna är uppkopplade i större utsträckning än svenskarna i allmänhet och hela 51 % uppger att man har läs/surfplatta.

Läsa bok ligger i topp som kulturaktivitet: 86 %  av skåningarna har läst en bok det senaste året. Att vara ute i naturen, läsa böcker, fotografera/filma, gå på bio och besöka bibliotek är de fem aktiviteter som skåningarna ägnat sig åt i störst utsträckning de senaste 12 månaderna  Att läsa bok är den aktivitet som flest skåningar gör dagligen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar