måndag 23 juni 2014

Utveckling av det regionala mediesamarbetet


Det regionala mediesamarbetet strävar efter ökat samarbete kring medier och metodutveckling mellan biblioteken och bygger på att alla folkbibliotek i Skåne deltar i mediesamarbetet på delregional, regional och nationell nivå.

Region Skånes kulturnämnd har gett stöd till olika utvecklingsprojekt inom det regionala mediesamarbetet. 2013 initierades totalt 11 utvecklingsprojekt kring bland annat e-media, katalogutveckling samt mångspråkig biblioteksverksamhet, där totalt 29 av de 33 skånska kommunerna deltagit, och under 2014 kommer ytterligare projekt att beviljas stöd.

Utöver dessa utvecklingsprojekt har infrastrukturen för delregionala mediesamarbeten utvecklats ytterligare sedan modellen implementerades för ett och ett halvt år sedan:

Med utgångspunkt i vad som händer när det gäller mediesamverkan på nationell, regional, delregional och lokal nivå, den nya bibliotekslagens förändrade uppdrag när det gäller regional biblioteksverksamhet, kontinuerlig uppföljning av modellen och allt som händer kring medie- och metodutveckling i kommunerna och delregionerna fortsätter vi att justera och utveckla modellen, enligt beslut i Region Skånes kulturnämnd 2014-06-11.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar