fredag 13 juni 2014

Danska lästips om meröppna bibliotek

När vi för några veckor sedan hade nätverksträff för alla som är intresserade av meröppna bibliotek på biblioteken i Jonstorp och Strövelstorp så tipsade jag om två relativt nya danska rapporter.

Den ena fokuserar helt på meröppna, eller åbne bibliotek som de kallar dem i Danmark. Det är en projektrapport som är skriven av några bibliotekarier i Ålborgs bibliotekerne och Brönderslev bibliotek. I rapporten kan man läsa om de olika målgrupper de identifierat i som besökare på de meröppna biblioteken i projektet, om det de kallar indirekt värdskap och om besökaren på egen hand och besökarens möte med personalen. Rapporten Vaertensklasse på de åbne biblioteker finns att ladda ner på Styrelsen for bibliotek og mediers webbplats.

Den andra rapporten, Fremtidens biblioteker : målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling,  är utarbetad av Moos-Bjerre Analyse för Taenketanken Fremtidens Biblioteker. Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som gått ut till 2000 danskar och så har den kompletterats med intervjuer och fokusgruppssamtal. Utifrån det har de identifierat ett antal målgruppstyper. Ett av kapitlen tar upp flexibla öppettider som t ex meröppet, det hamnar på andra plats bland de primära biblioteksintressena hos respondenterna. På första plats hamnar att låna (fysiska) böcker.


Annelie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar