måndag 2 december 2013

Pojkar och läsning

"Det spelar roll att du visar att litteraturen är viktig i ditt liv"
Ta till alla knep för att ge pojkar manliga läsförebilder. Och låt hellre läslusten styra än att få dem att läsa "rätt" böcker. Det är två vägar att hjälpa svenska pojkar till bättre läsförståelse, menar Karin Taube, professor emerita i pedagogiskt arbete och tidigare nationell projektledare för PISA.
Läs mer på Bolla


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar