torsdag 3 oktober 2013

Svenska Filminstitutet ger stöd till filmverksamhet för barn och unga

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom för aktörer inom kommunal verksamhet som t ex bibliotek och skola i samverkan.

Filminstitutet fördelar stöd till kommuner och skolor med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Sista ansökningsdatum?

Stöd fördelas vid två tillfällen per år. Sista ansökningsdag för våren är 31 mars och för hösten 15 oktober.

Syfte?

Syftet är att ge barn och ungdomar i hela landet möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av kommunal förvaltning, skola eller annan organisation som drivs genom ekonomiskt stöd av kommunen.

Allmänt om stödet

Stödet kan användas för verksamhet inom både skola och fritid, till satsningar som innebär:

  • utveckling av filmpedagogisk verksamhet
  • kompetensutveckling av skolpersonal
  • insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande
  • filmvisning på biograf för barn och unga
  • utforska filmarvet

Mer om stödet finner du på Filminstitutets hemsida:

www.sfi.se 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar