fredag 16 augusti 2013

Unga européers kunskap om medier (film) ny rapport.

Det har kommit en ny rapport om unga européers kunskaper om medier och film:
Screening Literacy:  Film Education in Europe

Europeiska Kommissionen beställde en rapport om unga européers mediakunskaper i juli 2011 och nu finns rapporten publicerad. Arbetet med att ta fram rapporten har det brittiska filminstitutet lett, British Film Institute. Rapporten finns att ladda ned på deras hemsida:

http://www.bfi.org.uk/screening-literacy-film-education-europe

Där finns även en kortare sammanfattning av rapporten samt hur olika länder skiljer sig åt i mediekunskap samt case studies. 

I förordet kan man bland annat läsa om definitionen av "film literacy" som man under framtagandet av rapporten använt sig av. 

The level of understanding of a film, the ability to be conscious and curious  in the choice of films; the competence to criticallly watch a film and analyse its content, cinematography and technical aspects; and the ability to manipulate its language and technical resources in creative moving image productions.

Den unga generationens kunskaper av att läsa rörliga bilder ökar alltmer och rörliga bilder är ett vanligt medel att ta till sig information och berättelser på. Hos många unga är valet av media underordnat innehållsproduktionen, det är själva berättelsen som står i fokus. Därför ökar också betydelsen av att ha en mediekunnighet och kompetens för att kunna förstå hur berättelsen narrativt påverkas av mediet. 


In July 2011, the European Commission published an invitation to tender for a European-scale experts’ study on film literacy in Europe, covering all EU and EEA nations, and asking for evidence-based recommendations to inform policy making in the forthcoming Creative Europe framework.

The tender was won by a consortium of UK and wider European partners, led by the British Film Institute. Below are links to the three reports in full.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar