måndag 19 augusti 2013

Le Cinéma - Cent Ans de Jeunesse

Med anledning av rapporten Screening Literacy - Film Education in Europe (se inlägg 16/8) kan det vara intressant att notera att i Frankrike har en insats pågått sedan 1995 som heter Le Cinéma - Cent Ans de Jeunesse, som i Frankrike drivs av La Cinémathèque Francaise. 
Titeln utläses Filmen - 100 år ung, eftersom projektet startade med anledning av 100 års firandet av filmens födelse 1895. Projektet var ett program för unga om filmskapande och innehöll en metodik som utvecklats och håller fortfarande efter arton år. 
Det är en internationell insats i samverkan med bland annat  Storbritannien, Cuba, Tyskland, Brasilien, Portugal, Spanien och Italien. 
Alla deltagarna följer exakt samma process i arbetet, oavsett var i världen du befinner dig. Man är också noga med att se filmen som ett språk och öka "läskunnigheten" av mediet hos de unga samt att man som metod förankrar barnens och de ungas eget skapande utifrån en filmhistorisk och historisk kontext.
Syftet är att fördjupa kunskaperna hos barn och unga om hur filmmediet och rörlig bild fungerar som språk, konstart, tekniskt och generellt hur berättelser formas för olika ändamål och budskap med hjälp av mediet. Det vill säga att lära sig mediet genom learning by doing. Samtidigt sker en internationell samverkan mellan alla barnen och de unga i projektet som får en förståelse och kunskap om villkoren och förutsättningarna för att vara barn och ung i de olika länderna, det som skiljer och det gemensamma.
Pdf:n finns att ladda ned på den här länken (på franska), men googlar man Le Cinéma - Cent Ans de Jeunesse, finns en mängd information även på engelska eller på något av de andra aktuella språken.
Insatsen drivs i första hand i skolorna, men samverkan med ABM är en del av arbetet. Biblioteken är en viktig resurs som bland annat kan stödja barn och ungas arbete med att få fram bra och spännande berättelser eller erbjuda filmklubbar och verkstäder efter skoltid.

http://www.cinematheque.fr/data/document/livret_100ans_20121.pdf


Fritt översatt citat från förordet i rapporten, se hela nedan:

I vår värld är bilden överallt apropos allting, nyttjad som budbärare och budskap. Den framställs som sanning, tycks vilja kommentera allt, tvinga fram allt. Det är en nödvändighet att kunna veta hur man ska tolka, uppfatta och detektera dessa nyanser i språket.
(---) För att bättre lära känna vår värld, för att leva bättre och kunna berätta om den med en esprit éthique.

Costa-Gavras

Dans notre monde, l’image est partout et à propos de tout, utilisée comme messager et à la fois comme message. Elle se propose comme la vérité, semble vouloir tout commenter, tout imposer. Il est essentiel de bien savoir percevoir et déceler ses nuances de langage.

C’est en créant, en comparant, en discutant les images des uns et des autres, comme cela se fait à La Cinémathèque pendant ces rencontres, qu’on apprend à se guider dans leurs méandres. Pour mieux connaître notre monde, pour mieux le vivre et le raconter avec un esprit éthique.

Costa-Gavras, cinéaste
Président de La Cinémathèque française, Parrain du Cinéma, cent ans de jeunesse 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar