fredag 5 juli 2013

Utvecklingsprojekt kring mångspråk

Den nya modellen för regionalt mediesamarbete i Skåne innebär ju en omfördelning av resurserna inom det regionala uppdraget kring kompletterande medieförsörjning och ett ökat fokus på samverkan och utveckling. Tack vare detta har Kultur Skåne nu större möjligheter att ge stöd till olika utvecklingsprojekt inom medieområdet. I januari sjösattes sex utveklingsprojekt med projektstöd från Kultur Skåne.

Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är allas likvärdiga tillgång till media och information och denna utmaning är kanske extra tydlig när det gäller ett av årets prioriterade utvecklingsområden inom det regionala mediesamarbetet: mångspråk. Under våren har vi haft samtal med bibliotek i Skåne som vill utveckla sin mångspråkiga biblioteksverksamhet. Dessa samtal har nu konkretiserats till fyra projekt (ett i varje delregion) kring mångspråk, finansierade av Kultur Skåne inom den nya modellen för regionalt mediesamarbete.

Projekten syftar till att lyfta fram och förbättra tillgången till mångspråkig litteratur i via biblioteken i Skåne samt att utveckla samarbetet mellan deltagande bibliotek och mellan dessa bibliotek och andra aktörer.  I projekten ska man inventera mediebestånd, kompetens och arbetssätt samt undersöka vilka behov invånarna i kommunerna har gällande medier och biblioteksverksamhet på andra språk än svenska. Detta för att kunna bygga upp mediebestånd och utveckla biblioteksservice som kan möta dessa behov.

I mångspråksprojektet i Skåne Nordost kommer bibliotekspersonal i Bromölla, Kristianstad, Osby, Östra Göinge och Hörby att delta. Mångspråksprojektet är väldigt intressant att koppla till det delregionala bibliotekssamarbetet i Skåne Nordost och den gemensamma systemtekniska infrastruktur som håller på att byggas upp och kan ses som ett första steg mot en gemensam medieplan i Skåne Nordost.

Skåne Nordvästs mångspråksprojekt omfattar samtliga 11 kommuner i Skåne NV-samarbetet (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga).  Här är, liksom i Skåne Nordost, det delregionala ansvarsbibliotekets  roll i ett delregionalt mediesamarbete kring mångspråk intressant. Andra frågeställningar som är i fokus är hur man kan utnyttja och utveckla befintlig infrastruktur för katalog och webb för att tillgängliggöra en gemensam delregional resurs av mångspråkig media.

I sydvästra Skåne kommer fyra bibliotek: Eslöv, Burlöv, Höör och Trelleborg att samarbeta kring frågeställningar som: Hur samordna, synliggöra, söka och dela media i flera olika bibliotekssystem?, Hur utnyttja befintlig erfarenhet och kompetens? samt Hur kan bibliotek/personal specialisera sig, t.ex. i bevakningen av olika språk?

I projektet i sydöstra Skåne deltar personal från biblioteken i Simrishamn, Tomelilla och Ystad precis som i Skåne NV är en av frågeställningarna hur biblioteken kan utnyttja och utveckla gemensam infrastruktur för katalog och webb. En annat mål för projektet i sydost är att utveckla samarbetet mellan kommunerna och olika aktörer inom kommunerna för att stärka bibliotekets roll i det mångspråkiga samhället.

Innehållsmässigt har alltså de fyra projekten mycket gemensamt. Vi på BBM kommer att samordna projekten så att erfarenheter och kunskaper kan utbytas mellan projekten och se till att projektens resultat och erfarenheter kan komma även andra till del. Läs mer om mångspråksprojekten på Kultur Skånes hemsida.

1 kommentar:

 1. svar
  1 han har lämnat fägelset.
  *Tomas är fri nu börjar Ett annat liv.
  2 han har längtat så mycket efter molly. hans underbara dotter.
  3 Tomas säer moly på dags.
  4 men mågra fyllon sitter en bil bort vid en fontän som spratar vitten i en liten damm.

  SvaraRadera