onsdag 24 april 2013

Nya bibliotekslagen och det regionala mediesamarbetet

Omslagsbild Ny bibliotekslag

Igår, på självaste världsbokdagen, kom så propositionen med den nya bibliotekslagen: Ny bibliotekslag, prop. 2012/13:147 (pdf 1,1 MB)

Processen kring den nya modellen för regionalt mediesamarbete har i tid delvis sammanfallit med förslaget om ny bibliotekslag. Rapporten Regionalt mediesamarbete blev faktiskt klar samma vecka som lagförslaget kom första vändan, i maj 2012. Och det är intressant att kunna konstatera att den nya bibliotekslagens formuleringar kring det regionala biblioteksuppdraget även innehållsmässigt överensstämmer med tankarna bakom det nya regionala mediesamarbetet.

Så här står det i den nya lagen: Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.Att jämföras med tidigare formulering: Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter.

Den nya formuleringen kring för den regionala biblioteksverksamheten innebär alltså att kompletterande medieförsörjning försvinner som ett lagstadgat regionalt biblioteksuppdrag. Eftersom den nya modellen för regionalt mediesamarbete i Skåne innebär en förskjutning i det regionala uppdraget från praktisk fjärrlånehantering och stöd för medieinköp till samverkan (tex genom att poängtera och stimulera mediesamarbete mellan alla folkbibliotek i regionen och utökade, dagliga boktransporter mellan alla folkbibliotek i regionen) och utveckling ligger den nya modellen för regionalt mediesamarbete väl i linje med den nya lagtexten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar