onsdag 24 april 2013

Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV


Skåne Nordväst

Annelien van der Tang Eliasson har nu avslutat sitt uppdrag att ta fram en strategisk medieplan för biblioteken i Skåne NV. Arbetet har inte hadlat om en medieplanering i traditionell bemärkelse med cirkulationstal, översikt per signum, gallring etc, utan har som mål att:
  • ge biblioteken i Skåne NV en översikt och inblick i mediebeståndet i Skåne NV
  • lyfta frågor som borde besvaras när det gäller mediebeståndet i Bibliotek Skåne NV
  • beskriva de områden där biblioteken i Skåne NV kan samarbeta kring mediebeståndet
  • att ge förslag till olika samarbetsprojekt inom medieområdet för att utnyttja mediebeståndet inom Skåne NV på ett mer optimalt sätt.
Ladda gärna ner slutrapporten:
Även om Anneliens uppdrag är avslutat och rapporten publicerad, är ju inte processen kring mediesamarbete inom Bibliotek NV avslutad: nu följer ett fortsatt arbete för biblioteken i NV för att fördjupa och utveckla mediesamarbetet. Utgångspunkter för detta arbete blir i första skedet de förslag till fortsatta utvecklingsområden för biblioteken i Skåne NV, som presenteras i rapporten: tex mångspråk, gemensam hantering av populära titlar, kompletterande medieförsörjning, gemensamma läsfrämjande insatser och inte minst avändarundersökning/utvärdering av effekterna av Skåne NV samarbetet.

Skåne NV:s situation är kanske (?) unik i Skåne med det långtgående katalog- , webb- och mediesamarbetet mellan samtliga bibliotek i delregionen. Men katalogsamarbete finns ju exempelvis också i Tomelilla, Simrishamn och där även Ystads katalog är sökbar i de tre bibliotekens gemensamma webb (Arena). Skåne NO är också på väg in i ett katalogsamarbete, med start i höst, och då borde erfarenheterna från Skåne NV och andra liknande bibliotekssamarbeten vara värdefulla. Många bibliotek i Skåne har dessutom naturligtvis samarbeten med andra bibliotek kring olika frågor.

Oavsett om man samarbetar kring gemensam katalog eller inte tror vi att delregionala medieplaner är en viktig pusselbit i det regionala bibliotekssamarbetet, som ju strävar efter ett ökat samarbete kring medier och metodik mellan bibliotek i Skåne. En delregional medieplan kan vara ett verktyg för att hitta områden där biblioteken tjänar på att samarbeta och för att bättre utnyttja bibliotekens totala medieresurser i Skåne. På chefsmötet imorgon,  25/4, diskuteras hur delregional medieplanering kan användas som ett strategiskt verktyg i mediesamarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar