fredag 1 mars 2013

Seminarieserie - barnbibliotek i samarbete med Simrishamn

Tre seminarier kring aktuella frågor för barnbibliotekspersonal och övrig intresserad bibliotekspersonal i Skåne,
som arrangeras av Simrishamns bibliotek på uppdrag av Bibliotek, bildning och media.
Välkomna att anmäla er!  Anmälan till första seminariet senast 13 mars!

Plats: Kulturhuset Valfisken (mittemot Stationen) Järnvägsgatan 2 Simrishamn, Galleriet
 

Samarbetsprojekt barn + kultur mellan skånska kommuner

Den rörliga bildens konst Skåne Nordost har barn och unga som en av sina målgrupper. Man skall bland annat anordna en mobilfilmstävling med arbetsnamnet Det Utvidgade Ögonblicket och har anordnat eller planerar även visningar av konstfilm för barn och unga, animationsverkstäder med mera.Det är sju kommuner som är verksamma tillsammans.

Landskrona stadsbibliotek är ett av de bibliotek som fått bidrag från Region Skånes kulturnämnd inom kulturhusprojekten. Projektet fokuserar på att fortbilda personalen inom spelområdet och att utveckla spel – digitala och fysiska. Landskrona samverkar i projektet med biblioteken i Helsingborg, Lomma, Osby och Oxie (Malmö stad). Projektet innehåller kompetensutveckling för personalen när det gäller diskussioner med barn, berättarworkshops och workshops med barn för att utveckla PRONG den spelmotor som används i projektet.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar