torsdag 7 mars 2013

Lagrådsremiss: ny bibliotekslag

Det har tagit lite tid, men idag har Regeringen överlämnat lagrådsremissen gällande ny bibliotekslag. Efter att snabbt skummat igenom lagrådsremissen kan jag konstatera att remissinstanserna påverkat det nya lagförslaget - åtminstone till viss del (den så kallade ändamålsparagrafen är ett sådant exempel) - samt att man hänvisar till Region Skånes yttrande på ett flertal ställen. Något jag spontant funderar på är vilka konsekvenser det får att man tagit bort sjukhusbiblioteken i uppräkningen av vilka bibliotek lagen gäller (skälet är att man menar att den ryms inom "övriga offentligt finansierade bibliotek").

Den nya bibliotekslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Här finns hela lagrådsremissen, inklusive kommentarer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar